El 24 de març de 2022 el CETMO va organitzar, amb la contribució del Banc Islàmic de Desenvolupament, la conferència anual de l’Observatori de Digitalització dels Transports, els treballs del quals tenen el suport del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

El 6 d’octubre del 2021, va tenir lloc la 10a Conferència de Ministres de Transports de la Mediterrània Occidental en el marc del GTMO 5+5. Aquesta reunió va suposar el canvi de presidència del grup de Mauritània a Malta i la definició de les orientacions que havien de marcar el treball de la nova presidència.

Jan Hoffmann
Subdivisió de Logística Comercial, Divisió de Tecnologia i Logística, UNCTAD

La pandèmia COVID-19 ha provocat una pertorbació sense precedents en el transport marítim, la qual cosa ha conduït directament a màxims històrics dels nolis marítims de contenidors, a horaris imprevisibles, a la congestió portuària i a colls d’ampolla en la cadena de subministrament.

Michaël Tanchum
Institut austríac per la política europea i de seguretat AIES

El futur del Llevant espanyol vindrà determinat per la mesura en què exerceixi un paper central en l’arquitectura emergent de connectivitat comercial entre l’Àfrica occidental i la Mediterrània occidental.

Pere Torres
Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona

La reivindicació d’una mobilitat sostenible ha esdevingut un lloc comú en tots els documents, institucionals o particulars, que aposten per una societat més moderna, més saludable i, fins i tot, més equitativa.

Dr. Ian Borg
Ministry for Transport, Infrastructure and Capital Projects, Govern de Malta

Algunes reflexions amb motiu de la Presidència maltesa del Grup de Ministres de Transport de la Mediterrània Occidental GTMO 5+5 durant els pròxims dos anys.

Arianna Norcini Pala
RAM – Logistica, Infrastrutture e Transporti Spa

El transport marítim exerceix un paper clau per a l’economia europea; contribueix al transport el 75% del seu comerç exterior. El transport marítim de curta distància (Short Sea Shipping, SSS) representa al voltant del 65% del trànsit total de càrrega entre els 335 ports marítims que pertanyen a la Xarxa Transeuropea de Transport (TEN-T).

Jordi Selfa Clemente
CETMO

Aquest article pretén mostrar en termes quantitatius la significança de l’any 2020 i, en conseqüència, l’impacte de la crisi sanitària en els fluxos comercials entre les dues ribes del GTMO 5+5.

Durant els primers mesos de confinament per la pandèmia del COVID-19 el CETMO i l’IEMed van concebre i llençar la iniciativa “Mediterranean transport and logistics in a post-COVID 19 era: prospects and opportunities”.

Jaime Ferrer Marrades
Empresari

L’economia circular persegueix maximitzar el valor econòmic aportat a la societat, amb ocupació mínima de recursos primaris i amb el mínim impacte a les economies externes a través d’un conjunt de millors pràctiques circulars.