El Centre d’Estudis del Transport per a la Mediterrània occidental (CETMO) i l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) han publicat el Policy Study «Towards Enhanced Connectivity and Sustainability in the Mediterranean Transport and Logistics Sector. Trends in Trade, Maritime Transport, and Sustainability».

En el marc del programa de treball de la presidència maltesa del Grup de Ministres de Transport de la Mediterrània Occidental (GTMO 5+5), el CETMO, com a secretariat tècnic del grup, ha elaborat el diagnòstic «Connectivitat marítima a la Mediterrània occidental».

Alberto Palacios & Jordi Selfa
CETMO

El moment actual apareix com un punt de no retorn d’una transformació estructural del sector del transport, que necessita la cooperació i la col·laboració entre els diferents actors que es troben a la Mediterrània per desenvolupar i capitalitzar les oportunitats que es presentin.

Gabino González
REMPEC

El mar Mediterrani es veu significativament afectat pel creixement dels fluxos marítims que el travessen. Aquest espai de pressió s’enfronta a molts reptes. La seva contaminació genera pressions diferents sobre el medi marí.

Mustapha El Khayat
AMLOG

Just després de l’aixecament dels confinaments, es va revelar la vulnerabilitat estructural de diversos oficis de la cadena de valor logística. Aquests problemes estructurals, els podem resoldre si recorrem a la mà d’obra procedent de la riba sud de la Mediterrània?; si és així, com?

Jordi Torrent & Maite Roman
Port de Barcelona

Al llarg del bienni 2021-2022, les cadenes logístiques internacionals sustentades en el transport marítim han viscut una crisi probablement sense precedents. Ens trobem davant d’un canvi de paradigma o es tracta d’una situació temporal?

Ghazi Ben Ahmed
Iniciativa de Desenvolupament Mediterrani

La Zona de Lliure Comerç Continental Africana (AfCFTA) arriba en un moment de gran inestabilitat a la regió del nord d’Àfrica, agreujada per una pandèmia amb greus impactes econòmics i socials.

El 6 de setembre de 2022, en el marc de la 35a sessió anual del grup de treball sobre tendències i economia del transport (WP5) de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides (UNECE), es va organitzar la sessió inaugural de l’Observatori Internacional d’Infraestructures de Transport (ITIO).

Paul Tourret
ISEMAR, Institut d’Economia Marítima

Una densa xarxa de línies marítimes, especialment ro-ro, interconnecta les regions de la conca mediterrània. Pot fer més el transport marítim? Pot fer-ho millor? És tant una qüestió d’oferta de serveis com de rendiment mediambiental i de complementarietat modal.

Enric Ticó
FETEIA-OLTRA

Encara que el moviment de mercaderies és un sector molt actiu, encara hi ha molt de marge per millorar el desenvolupament del comerç entre els actors de la Mediterrània.