El 6 de setembre de 2022, en el marc de la 35a sessió anual del grup de treball sobre tendències i economia del transport (WP5) de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides (UNECE), es va organitzar la sessió inaugural de l’Observatori Internacional d’Infraestructures de Transport (ITIO).

Paul Tourret
ISEMAR, Institut d’Economia Marítima

Una densa xarxa de línies marítimes, especialment ro-ro, interconnecta les regions de la conca mediterrània. Pot fer més el transport marítim? Pot fer-ho millor? És tant una qüestió d’oferta de serveis com de rendiment mediambiental i de complementarietat modal.

Enric Ticó
FETEIA-OLTRA

Encara que el moviment de mercaderies és un sector molt actiu, encara hi ha molt de marge per millorar el desenvolupament del comerç entre els actors de la Mediterrània.

Alberto Palacios & Jordi Selfa
CETMO

El 2020 el transport a la Mediterrània occidental es va veure afectat de manera innegable per l’esclat de la pandèmia de la COVID-19.

La primera reunió del Comitè de Seguiment del Pla d’Acció del Corredor Multimodal Transmagribí (CMT) es va celebrar el 31 de maig de 2022 amb la participació de representants dels ministeris de Transport i Obres Públiques de Mauritània, el Marroc, Algèria i Tunísia, així com representants del Banc Islàmic de Desenvolupament (BIsD) i del CETMO.

El 24 de març de 2022 el CETMO va organitzar, amb la contribució del Banc Islàmic de Desenvolupament, la conferència anual de l’Observatori de Digitalització dels Transports, els treballs del quals tenen el suport del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

El 6 d’octubre del 2021, va tenir lloc la 10a Conferència de Ministres de Transports de la Mediterrània Occidental en el marc del GTMO 5+5. Aquesta reunió va suposar el canvi de presidència del grup de Mauritània a Malta i la definició de les orientacions que havien de marcar el treball de la nova presidència.

Jan Hoffmann
Subdivisió de Logística Comercial, Divisió de Tecnologia i Logística, UNCTAD

La pandèmia COVID-19 ha provocat una pertorbació sense precedents en el transport marítim, la qual cosa ha conduït directament a màxims històrics dels nolis marítims de contenidors, a horaris imprevisibles, a la congestió portuària i a colls d’ampolla en la cadena de subministrament.

Michaël Tanchum
Institut austríac per la política europea i de seguretat AIES

El futur del Llevant espanyol vindrà determinat per la mesura en què exerceixi un paper central en l’arquitectura emergent de connectivitat comercial entre l’Àfrica occidental i la Mediterrània occidental.

Pere Torres
Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona

La reivindicació d’una mobilitat sostenible ha esdevingut un lloc comú en tots els documents, institucionals o particulars, que aposten per una societat més moderna, més saludable i, fins i tot, més equitativa.