El Centre d’Estudis del Transport per a la Mediterrània occidental (CETMO) i l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) han publicat el Policy Study «Towards Enhanced Connectivity and Sustainability in the Mediterranean Transport and Logistics Sector. Trends in Trade, Maritime Transport, and Sustainability».

En el marc del programa de treball de la presidència maltesa del Grup de Ministres de Transport de la Mediterrània Occidental (GTMO 5+5), el CETMO, com a secretariat tècnic del grup, ha elaborat el diagnòstic «Connectivitat marítima a la Mediterrània occidental».

Alberto Palacios & Jordi Selfa
CETMO

Una transformació estructural està en curs en el sector del transport, que necessita la cooperació i la col·laboració entre els diferents actors de la Mediterrània per explotar les oportunitats que es presentin.

Gabino González
REMPEC

La mar Mediterrània es veu significativament afectat pel creixement dels fluxos marítims que el travessen, la contaminació dels quals genera pressions diferents sobre el medi marí.

Mustapha El Khayat
AMLOG

L’aixecament dels confinaments va revelar la vulnerabilitat estructural de diversos oficis de la cadena de valor logística. Aquests problemes es poden resoldre si recorrem a la mà d’obra procedent de la riba sud de la Mediterrània?

Jordi Torrent & Maite Roman
Port de Barcelona

Al 2021-2022, les cadenes logístiques internacionals basades en el transport marítim han viscut una crisi probablement sense precedents. Canvi de paradigma o situació temporal?

Ghazi Ben Ahmed
Iniciativa de Desenvolupament Mediterrani

La Zona de Lliure Comerç Continental Africana arriba en un moment de gran inestabilitat a la regió del nord d’Àfrica, agreujada per una pandèmia amb greus impactes econòmics i socials.

El 6 de setembre de 2022, en el marc de la 35a sessió anual del grup de treball sobre tendències i economia del transport (WP5) de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides (UNECE), es va organitzar la sessió inaugural de l’Observatori Internacional d’Infraestructures de Transport (ITIO).

Paul Tourret
ISEMAR, Institut d’Economia Marítima

Una densa xarxa de línies marítimes interconnecta les regions de la conca mediterrània. L’oferta de serveis, el comportament mediambiental i la complementarietat modal són els elements a tenir en compte per una xarxa més eficient.

Enric Ticó
FETEIA-OLTRA

Encara que el moviment de mercaderies és un sector molt actiu, encara hi ha molt de marge per millorar el desenvolupament del comerç entre els actors de la Mediterrània.