Entrades per

El comitè de seguiment de la iniciativa del Pla d’Acció del Corredor Multimodal Transmagribí es reuneix per primera vegada

La primera reunió del Comitè de Seguiment del Pla d’Acció del Corredor Multimodal Transmagribí (CMT) es va celebrar el 31 de maig de 2022 amb la participació de representants dels ministeris de Transport i Obres Públiques de Mauritània, el Marroc, Algèria i Tunísia, així com representants del Banc Islàmic de Desenvolupament (BIsD) i del CETMO.

Connectivitat marítima a la Mediterrània occidental

Arianna Norcini Pala
RAM – Logistica, Infrastrutture e Transporti Spa

El TMCD representa un 65% del total de càrrega entre els ports marítims de la TEN-T. Donada la seva importància, l’article analitza les perspectives de desenvolupament, així com polítiques de suport i mesures de facilitació.