Entrades per

Tarifes de transport de contenidors i reptes logístics a la Mediterrània

Jan Hoffmann
Subdivisió de Logística Comercial, Divisió de Tecnologia i Logística, UNCTAD

La pandèmia COVID-19 ha provocat una pertorbació sense precedents en el transport marítim, la qual cosa ha conduït directament a màxims històrics dels nolis marítims de contenidors, a horaris imprevisibles, a la congestió portuària i a colls d’ampolla en la cadena de subministrament.

Connectivitat marítima a la Mediterrània occidental

Arianna Norcini Pala
RAM – Logistica, Infrastrutture e Transporti Spa

El transport marítim exerceix un paper clau per a l’economia europea; contribueix al transport el 75% del seu comerç exterior. El transport marítim de curta distància (Short Sea Shipping, SSS) representa al voltant del 65% del trànsit total de càrrega entre els 335 ports marítims que pertanyen a la Xarxa Transeuropea de Transport (TEN-T).