Entrades per

El comitè de seguiment de la iniciativa del Pla d’Acció del Corredor Multimodal Transmagribí es reuneix per primera vegada

La primera reunió del Comitè de Seguiment del Pla d’Acció del Corredor Multimodal Transmagribí (CMT) es va celebrar el 31 de maig de 2022 amb la participació de representants dels ministeris de Transport i Obres Públiques de Mauritània, el Marroc, Algèria i Tunísia, així com representants del Banc Islàmic de Desenvolupament (BIsD) i del CETMO.

Tarifes de transport de contenidors i reptes logístics a la Mediterrània

Jan Hoffmann
Subdivisió de Logística Comercial, Divisió de Tecnologia i Logística, UNCTAD

La pandèmia COVID-19 ha provocat una pertorbació sense precedents en el transport marítim, la qual cosa ha conduït directament a màxims històrics dels nolis marítims de contenidors, a horaris imprevisibles, a la congestió portuària i a colls d’ampolla en la cadena de subministrament.

Connectivitat marítima a la Mediterrània occidental

Arianna Norcini Pala
RAM – Logistica, Infrastrutture e Transporti Spa

El transport marítim exerceix un paper clau per a l’economia europea; contribueix al transport el 75% del seu comerç exterior. El transport marítim de curta distància (Short Sea Shipping, SSS) representa al voltant del 65% del trànsit total de càrrega entre els 335 ports marítims que pertanyen a la Xarxa Transeuropea de Transport (TEN-T).