Entrades per

Efectes de la pandèmia de Covid-19 sobre transport marítim de mercaderies a la Mediterrània occidental

Jordi Selfa Clemente
CETMO

La irrupció de la pandèmia de la COVID-19 el primer trimestre de l’any 2020, la consegüent crisi sanitària, el confinament de la població i un procés lent de recuperació de la normalitat, la qual no s’havia recuperat del tot a finals d’any, han afectat de manera evident els fluxos de transport durant aquest any.

Tres tendències en el sector del transport aeri

César Trapote-Barreira
PhD. Strategy, Innovation and Research in Aviation

La Unió Europea reprenia el seu compromís de respondre als desafiaments del clima i el medi ambient amb l’European Green Deal (EC, 2019) i així promoure una societat europea pròspera amb una economia competitiva i eficient, treballant sobre els eixos de la descarbonització i la digitalització.

El Comitè de Serveis Multimodals: una política pública de promoció del transport ferroviari de mercaderies que funciona

Laia Mercadé
Direcció General de Transports i Mobilitat

Actualment, un 5% del transport terrestre de mercaderies en l’àmbit nacional a Espanya es mou en ferrocarril, aquest baixa fins al 3,4% en el cas de considerar-hi també el transport internacional, mentre que per a la mitjana de l’Europa dels 27 la quota ferroviària en àmbit nacional és del 18% .

Educar per a una nova societat

Eduard Rodés
Escola Europea – Intermodal Transport

Vivim en un moment en què el model de societat evoluciona de manera accelerada, cosa que porta al replantejament de moltes coses. Tots tenim una certa consciència que haurem de canviar la manera d’entendre la nostra societat.