Entrades per

L’aplicació de microincentius com a eina per a fomentar el canvi d’hàbits cap a una mobilitat més sostenible

Josep Laborda & Marc Fíguls
FACTUAL

L’impacte de la pandèmia a la nostra vida quotidiana ha accelerat el canvi cap a modes de transport més sostenibles. s’ha fet palesa la necessitat de desenvolupar solucions toves, que permetin posar l’usuari al centre de la proposta de valor a través d’una gestió més eficient dels recursos actuals.

Transport per carretera, logística i COVID

Josep Lluís Aymat
FEAT, Federació Empresarial d’Auto-transport de la Província de Tarragona

Segons l’Observatori de la Logística, que publica regularment CIMALSA, el pes d’aquest sector supera el 14% del PIB català, amb un paper destacat del transport de mercaderies per carretera com a baula fonamental de la cadena logística.

La Mediterrània reflexiona sobre el futur del transport i la logística regional

La magnitud de l’impacte de la COVID-19 es va fer evident des de l’inici amb els confinaments domiciliaris de la població, la definició de corredors prioritaris de transport de material essencial pel tancament de fronteres, la cancel·lació de vols i creuers… Amb aquesta perspectiva, el CETMO i l’IEMed van llençar la iniciativa “Mediterranean transport and logistics in a post-COVID 19 era: prospects and opportunities”.

COVID-19, una continuació de l’evolució del transport i la logística

Centre d’Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental
CETMO

La COVID-19 ha accelerat el desenvolupament de tendències regionals i globals que ja es manifestaven abans de l’inici de la pandèmia i ens permeten emmarcar les conclusions de la iniciativa. Principalment es refereix a l’augment dels processos de reshoring i nearshoring, la Quarta revolució industrial i l’augment de la resiliència a les cadenes de valor.

Una àmplia harmonització de la normativa és el corol·lari indispensable d’una liberalització sostenible del transport aeri

Olivier Meynot
Directorate General of Civil Aviation, France

Si volem garantir una recuperació sostenible i el desenvolupament del transport aeri a la Mediterrània occidental, la mera liberalització dels drets de trànsit no és suficient: per beneficiar tots els interessats i usuaris del transport aeri, cal crear un mercat aeri únic a la Mediterrània occidental. fonamentat per l’harmonització de la normativa aplicable al transport aeri.

Francisco Cardoso dos Reis – Integrated Transport Planning, the Digital Challenge and Decarbonization of Transport

Francisco Cardoso dos Reis
IP, Infraestruturas de Portugal

Els primers anys del segle XXI han comportat un creixement i desenvolupament sense precedents en l’activitat humana i la societat. Aquesta era ha donat lloc a nous reptes i demandes, i la pandèmia ha afegit encara més fenòmens invisibles.

Per augmentar la contribució del sector del transport a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental i donar resposta a aquestes demandes, la innovació ha d’estar al servei del bé comú, així com dels reptes ambientals, relacionats amb la salut i funcionals que afronta la societat com a conseqüència del canvi climàtic. i totes les altres amenaces emergents.

Jérôme Verny – La pandèmia de la COVID-19: impactes sobre l’economia mundial i les cadenes de subministrament internacionals. Focus a la regió Mediterrània Occidental

Dr Jérôme Verny
Escola de Negocis NEOMA, París, França

A escala global, la pandèmia de la COVID-19 ha creat disrupcions, tant en l’oferta com en la demanda, que es reflecteixen en totes les cadenes logístiques. Després del tancament de fàbriques a la Xina, en els diferents sectors industrials (automoció, aeronàutica, tèxtil …), durant el primer trimestre del 2020, s’ha vist una disrupció en totes les cadenes de subministrament globalment.