Mustapha El Khayat
AMLOG

L’aixecament dels confinaments va revelar la vulnerabilitat estructural de diversos oficis de la cadena de valor logística. Aquests problemes es poden resoldre si recorrem a la mà d’obra procedent de la riba sud de la Mediterrània?

Enric Ticó
FETEIA-OLTRA

Encara que el moviment de mercaderies és un sector molt actiu, encara hi ha molt de marge per millorar el desenvolupament del comerç entre els actors de la Mediterrània.

Jaime Ferrer Marrades
Empresari

L’economia circular persegueix maximitzar el valor econòmic aportat a la societat, amb ocupació mínima de recursos primaris i amb el mínim impacte a les economies externes a través d’un conjunt de millors pràctiques circulars.

Jordi Espín Vallbona
TRANSPRIME & European Shippers’ Council

La cadena de subministrament es va fer visible al món al 2020 per la irrupció de la pandèmia. Allò, avui, ja sembla un conte antic.

Isabel Velasco Ortiz
EUROPLATFORMS EEIG

Hi ha moltes especulacions sobre l’impacte de la COVID-19 en l’activitat econòmica. En el sector del transport i la logística el seu efecte anirà molt més enllà dels canvis en els processos i operacions.

Salvatore D’Alfonso
Ferrovie dello Stato Italiane

A la Mediterrània es desenvolupen projectes concrets de transport i logística amb l’objectiu de connectar les Xarxes de transport transmediterrànies i les transeuropees.

Islam El-Nakib
Acadèmia Àrab de Ciència, Tecnologia i Transport Marítim

Les cadenes de subministrament globals han demostrat que són l’eina més adaptable per fer front a diferents pertorbacions, com les resultants de la COVID-19.

Iveta Radicova
DG MOVE – EC, Direcció General de Mobilitat i Transport – Comissió Europea

Aquest article és el resultat d’una entrevista realitzada pel CETMO amb la Sra. Iveta Radicova a principis de desembre de 2020, com coordinadora del Corredor Mediterrani.