Isabel Velasco Ortiz
EUROPLATFORMS EEIG

Hi ha moltes especulacions sobre l’impacte de la crisi del Coronavirus en l’activitat econòmica, però en el sector del transport i la logística és cada vegada més evident que el seu efecte anirà molt més enllà dels canvis en els processos i operacions.

Salvatore D’Alfonso
Ferrovie dello Stato Italiane

La Mediterrània és avui considerat el lloc emblemàtic de la mobilitat sostenible a la regió, on es desenvolupen projectes concrets de transport i logística amb l’objectiu de connectar les Xarxes de Transport transmediterrànies i Transeuropees.

Islam El-Nakib
Acadèmia Àrab de Ciència, Tecnologia i Transport Marítim

S’aborda l’impacte de la COVID-19 a les cadenes de subministrament globals vinculades al creixement econòmic global i al comerç internacional de béns i serveis, així com les cadenes de subministrament digitals com l’eina més adaptable per fer front a diverses interrupcions.

Iveta Radicova
DG MOVE – EC, Direcció General de Mobilitat i Transport – Comissió Europea

Aquest article és el resultat d’una entrevista realitzada pel CETMO amb la Sra. Iveta Radicova a principis de desembre de 2020. La Sra. Radicova és la Coordinadora del Corredor Mediterrani, un dels nou corredors de la xarxa principal que componen la Xarxa Transeuropea de Transport (TEN-T).