El 31 de desembre de 2021 va morir el Sr. Alfredo Molinas, promotor de la Fundació CETMO. L’equip del CETMO manté presents els ensenyaments personals i professionals que el Sr. Alfredo Molinas ens va transmetre durant més de dues dècades com a president de la Fundació. Descansi en pau.

Durant els primers mesos de confinament per la pandèmia del COVID-19 el CETMO i l’IEMed van concebre i llençar la iniciativa “Mediterranean transport and logistics in a post-COVID 19 era: prospects and opportunities”.

La magnitud de l’impacte de la COVID-19 es va fer evident des de l’inici amb els confinaments domiciliaris de la població, la definició de corredors prioritaris de transport de material essencial pel tancament de fronteres, la cancel·lació de vols i creuers… Amb aquesta perspectiva, el CETMO i l’IEMed van llençar la iniciativa “Mediterranean transport and logistics in a post-COVID 19 era: prospects and opportunities”.

El 6 d’octubre de 2021, va tenir lloc la 10a Conferència de ministres de transport dels països de la Mediterrània occidental en el marc de les activitats del GTMO 5+5.

Les reflexions sobre escenaris post-COVID (RPCS) generen coneixement que contribueix a la definició d’escenaris en els sectors del transport i la logística.

Llegiu més sobre la contribució de CETMO al seminari web “Impactes de la pandèmia COVID -19 en els ports i el transport marítim a la Mediterrània”.

El CETMO i ACI Àfrica han signat un memoràndum d’entesa per impulsar els aeroports del Magrib, així com millorar la integració del transport regional al nord d’Àfrica.