El Centre d’Estudis del Transport per a la Mediterrània occidental (CETMO) i l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) han publicat el Policy Study «Towards Enhanced Connectivity and Sustainability in the Mediterranean Transport and Logistics Sector. Trends in Trade, Maritime Transport, and Sustainability».

En el marc del programa de treball de la presidència maltesa del Grup de Ministres de Transport de la Mediterrània Occidental (GTMO 5+5), el CETMO, com a secretariat tècnic del grup, ha elaborat el diagnòstic «Connectivitat marítima a la Mediterrània occidental».

El 6 de setembre de 2022, en el marc de la 35a sessió anual del grup de treball sobre tendències i economia del transport (WP5) de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides (UNECE), es va organitzar la sessió inaugural de l’Observatori Internacional d’Infraestructures de Transport (ITIO).

La primera reunió del Comitè de Seguiment del Pla d’Acció del Corredor Multimodal Transmagribí (CMT) es va celebrar el 31 de maig de 2022 amb la participació de representants dels ministeris de Transport i Obres Públiques de Mauritània, el Marroc, Algèria i Tunísia, així com representants del Banc Islàmic de Desenvolupament (BIsD) i del CETMO.

El 24 de març de 2022 el CETMO va organitzar, amb la contribució del Banc Islàmic de Desenvolupament, la conferència anual de l’Observatori de Digitalització dels Transports, els treballs del quals tenen el suport del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

El 6 d’octubre del 2021, va tenir lloc la 10a Conferència de Ministres de Transports de la Mediterrània Occidental en el marc del GTMO 5+5. Aquesta reunió va suposar el canvi de presidència del grup de Mauritània a Malta i la definició de les orientacions que havien de marcar el treball de la nova presidència.

Durant els primers mesos de confinament per la pandèmia del COVID-19 el CETMO i l’IEMed van concebre i llençar la iniciativa “Mediterranean transport and logistics in a post-COVID 19 era: prospects and opportunities”.

La magnitud de l’impacte de la COVID-19 es va fer evident des de l’inici amb els confinaments domiciliaris de la població, la definició de corredors prioritaris de transport de material essencial pel tancament de fronteres, la cancel·lació de vols i creuers… Amb aquesta perspectiva, el CETMO i l’IEMed van llençar la iniciativa “Mediterranean transport and logistics in a post-COVID 19 era: prospects and opportunities”.

El 6 d’octubre de 2021, va tenir lloc la 10a Conferència de ministres de transport dels països de la Mediterrània occidental en el marc de les activitats del GTMO 5+5.

Les reflexions sobre escenaris post-COVID (RPCS) generen coneixement que contribueix a la definició d’escenaris en els sectors del transport i la logística.