Les reflexions sobre escenaris post-COVID (RPCS) generen coneixement que contribueix a la definició d’escenaris en els sectors del transport i la logística.

Llegiu més sobre la contribució de CETMO al seminari web “Impactes de la pandèmia COVID -19 en els ports i el transport marítim a la Mediterrània”.

El CETMO i ACI Àfrica han signat un memoràndum d’entesa per impulsar els aeroports del Magrib, així com millorar la integració del transport regional al nord d’Àfrica.