Alberto Palacios & Jordi Selfa
CETMO

Una transformació estructural està en curs en el sector del transport, que necessita la cooperació i la col·laboració entre els diferents actors de la Mediterrània per explotar les oportunitats que es presentin.

Dr. Ian Borg
Ministry for Transport, Infrastructure and Capital Projects, Govern de Malta

Algunes reflexions amb motiu de la Presidència maltesa del Grup de Ministres de Transport de la Mediterrània Occidental GTMO 5+5 durant els pròxims dos anys.

Centre d’Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental
CETMO

L’impacte de la COVID-19 en l’activitat econòmica i social ha estat evident des del seu origen, amb una contracció mundial del 3,5% del PIB real respecte el 2020, i del 3,6% i 6,6% a la regió MENA i la UE.

Francisco Cardoso dos Reis
IP, Infraestruturas de Portugal

La innovació ha d’estar al servei del bé comú, així com dels reptes ambientals, sanitaris i funcionals per incrementar la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del sector transport.

Direcció d’Infraestructures
UMA, Unió del Magrib Àrab

Els països del Magrib van reaccionar ràpidament als seus primers casos de la COVID-19. L’impacte de la malaltia ha estat limitat als països de la UMA, que ara estant afrontant les seves conseqüències econòmiques i socials.

Roel Janssens
Grup de Treball sobre Tendències i Economia del Transport, UNECE

UNECE ha adoptat diferents mesures per contribuir a una millor presa de decisions per facilitar el funcionament dels serveis de transport essencials des de la aparició de la COVID-19

Andreu Ulied
MCRIT Multicriteria

Un canvi de paradigma en la planificació i gestió del transport s’imposa a causa de les noves tecnologies emergents i els estils de vida i valors de les noves generacions.