Alberto Palacios & Jordi Selfa
CETMO

El moment actual apareix com un punt de no retorn d’una transformació estructural del sector del transport, que necessita la cooperació i la col·laboració entre els diferents actors que es troben a la Mediterrània per desenvolupar i capitalitzar les oportunitats que es presentin.

Dr. Ian Borg
Ministry for Transport, Infrastructure and Capital Projects, Govern de Malta

Algunes reflexions amb motiu de la Presidència maltesa del Grup de Ministres de Transport de la Mediterrània Occidental GTMO 5+5 durant els pròxims dos anys.

Centre d’Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental
CETMO

La COVID-19 ha accelerat el desenvolupament de tendències regionals i globals que ja es manifestaven abans de l’inici de la pandèmia i ens permeten emmarcar les conclusions de la iniciativa. Principalment es refereix a l’augment dels processos de reshoring i nearshoring, la Quarta revolució industrial i l’augment de la resiliència a les cadenes de valor.

Francisco Cardoso dos Reis
IP, Infraestruturas de Portugal

Els primers anys del segle XXI han comportat un creixement i desenvolupament sense precedents en l’activitat humana i la societat. Aquesta era ha donat lloc a nous reptes i demandes, i la pandèmia ha afegit encara més fenòmens invisibles.

Per augmentar la contribució del sector del transport a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental i donar resposta a aquestes demandes, la innovació ha d’estar al servei del bé comú, així com dels reptes ambientals, relacionats amb la salut i funcionals que afronta la societat com a conseqüència del canvi climàtic. i totes les altres amenaces emergents.

Direcció d’Infraestructures
AMU, Unió del Magrib Àrab

Els països del Magrib van reaccionar ràpidament als seus primers casos de la COVID-19. Les mesures preses han ajudat a limitar l’impacte de la malaltia i els països de l’UMA ara estan bregant amb les conseqüències econòmiques i socials d’aquesta crisi de salut.

Roel Janssens
Secretari del Grup de Treball sobre Tendències i Economia del Transport, UNECE

En una reacció inicial a l’esclat de la pandèmia, molts governs van tancar les fronteres terrestres, aèries i marítimes al trànsit no essencial. Com a resultat d’aquestes mesures, desenes de milers de camions es van embussar en les fronteres, el que va tenir un impacte significatiu en el lliurament de béns essencials, com aliments, productes farmacèutics, subministraments mèdics i combustibles, especialment per als països econòmicament més vulnerables, que sovint depenen en gran mesura de les importacions per cobrir les seves necessitats bàsiques.

Andreu Ulied
MCRIT Multicriteria

Sabem que en el nou món digital la nostra experiència de la distància i el temps canvia radicalment. Les nostres creences, que han existit durant segles, es resisteixen al canvi: però necessitem nous conceptes per comprendre millor la nova realitat i donar suport les nostres decisions. Sorgeix una gran necessitat d’un canvi de paradigma en la planificació i gestió del transport, simplement a causa de les noves tecnologies emergents i els estils de vida i valors de les noves generacions.