Ghazi Ben Ahmed
Iniciativa de Desenvolupament Mediterrani

La Zona de Lliure Comerç Continental Africana arriba en un moment de gran inestabilitat a la regió del nord d’Àfrica, agreujada per una pandèmia amb greus impactes econòmics i socials.

Alberto Palacios & Jordi Selfa
CETMO

El 2020 el transport a la Mediterrània occidental es va veure afectat de manera innegable per l’esclat de la pandèmia de la COVID-19.

Jordi Selfa Clemente
CETMO

Aquest article pretén mostrar en termes quantitatius la rellevància de l’any 2020, i especialment l’impacte de la crisi sanitària, en els fluxos comercials entre les dues ribes del GTMO5+5.

Dr Jérôme Verny
Escola de Negocis NEOMA, París, França

A escala global, la pandèmia de la COVID-19 ha creat disrupcions en tota la cadena logística. La digitalització és clau per una millor gestió del risc per aconseguir cadenes més resilients.

Centre de Polítiques per al Nou Sud (PCNS)

Oumnia Boutaleb
Centre de Polítiques per al Nou Sud (PCNS)

L’actual crisi sanitària ha redefinit la geopolítica mundial. Les grans xarxes de transport s’han de readaptar i ajustar-se a les evolucions geopolítiques i la nova dinàmica mundial.

Anwar Zibaoui
Coordinador General d’ASCAME

La pandèmia del coronavirus ha redefinit com ens connectem, però és imperatiu mantenir el flux de mercaderies perquè els subministraments crítics puguin arribar a on es necessiten.

Michaël Tanchum
AIES, Institut austríac per la política europea i de seguretat

La COVID-19 ha reorganitzat la lluita estratègica per establir corredors de transport entre Europa i Àfrica per la Mediterrània, on la UE ha de formular una política coherent i efectiva per beneficiar-se de la seva ubicació.

Eduard Rodés
Escola Europea – Intermodal Transport

La sostenibilitat s’ha convertit en un dels factors crítics en la configuració de les polítiques de tots els països i la COVID-19 ha reforçat encara més la necessitat de dur a terme aquesta revolució.

Giorgia Giovannetti i Arianna Vivoli
Universitat de Florència, Itàlia

Recentment han sorgit debats sobre la responsabilitat de la globalització en la transmissió del xoc de la Covid-19 a les cadenes globals de valor i sobre els processos de des-globalització o alentiment.

Marco Ricceri
Secretari General, Eurispes – Istituto di Studi politici Economici i Sociali

La cimera del G20-2020 va confirmar la col·laboració entre els estats com l’única via a seguir per abordar els efectes de la crisi pandèmica global.