Ghazi Ben Ahmed
Iniciativa de Desenvolupament Mediterrani

La Zona de Lliure Comerç Continental Africana (AfCFTA) arriba en un moment de gran inestabilitat a la regió del nord d’Àfrica, agreujada per una pandèmia amb greus impactes econòmics i socials.

Alberto Palacios & Jordi Selfa
CETMO

El 2020 el transport a la Mediterrània occidental es va veure afectat de manera innegable per l’esclat de la pandèmia de la COVID-19.

Jordi Selfa Clemente
CETMO

Aquest article pretén mostrar en termes quantitatius la significança de l’any 2020 i, en conseqüència, l’impacte de la crisi sanitària en els fluxos comercials entre les dues ribes del GTMO 5+5.

Dr Jérôme Verny
Escola de Negocis NEOMA, París, França

A escala global, la pandèmia de la COVID-19 ha creat disrupcions, tant en l’oferta com en la demanda, que es reflecteixen en totes les cadenes logístiques. Després del tancament de fàbriques a la Xina, en els diferents sectors industrials (automoció, aeronàutica, tèxtil …), durant el primer trimestre del 2020, s’ha vist una disrupció en totes les cadenes de subministrament globalment.

Centre de Polítiques per al Nou Sud (PCNS)

Oumnia Boutaleb
Centre de Polítiques per al Nou Sud (PCNS)

L’actual crisi sanitària, més enllà d’haver sotmès a una dura prova als sistemes sanitaris, ha redefinit la geopolítica mundial. Les grans xarxes de transport s’han de readaptar i ajustar-se a les evolucions geopolítiques i la nova dinàmica mundial.

Anwar Zibaoui
Coordinador General d’ASCAME

Ens enfrontem a un desafiament que canviarà el món. A mesura que els països prenen mesures essencials per protegir les seves poblacions, cap sector roman aliè a les conseqüències. Fronteres tancades, teletreball, prohibicions de viatge i confinament. La pandèmia del coronavirus està redefinint la manera com ens mantenim connectats. I amb una cinquena part de la planeta ja aïllada, és imperatiu mantenir el flux de mercaderies perquè els subministraments crítics puguin arribar a on es necessiten. La indústria de la logística global s’enfronta al seu major desafiament.

Michaël Tanchum
Universitat de Navarra, Espanya

La COVID-19 ha reorganitzat els rols en la lluita estratègica per establir corredors de transport comercial entre Europa i Àfrica a través de la conca de la Mediterrània. Abans de l’esclat de la pandèmia, el sistema de la Unió Europea (UE) ja s’enfrontava al desafiament estratègic urgent de formar una política coherent i eficaç en el nord d’Àfrica per respondre als rols cada vegada més importants que exerceixen la Xina, Rússia, Turquia i els estats del Golf Àrab en el desenvolupament de la connectivitat transmediterrània.

Eduard Rodés
Escola Europea – Intermodal Transport

La sostenibilitat s’ha convertit en un dels factors crítics en la configuració de les polítiques de tots els països. Nacions Unides, amb la seva iniciativa Agenda 2030, i la Unió Europea (UE), amb el Green Deal, han marcat el rumb cap a una societat baixa en carboni en el 2050. La COVID-19 ha reforçat encara més la necessitat de dur a terme aquesta revolució de la sostenibilitat.

Giorgia Giovannetti i Arianna Vivoli
Universitat de Florència, Itàlia

Recentment ha sorgit un debat pel que fa al futur de les cadenes de valor globals (GVCs), discutint si la globalització excessiva de la producció ha funcionat com un canal de transmissió del xoc o com una xarxa de seguretat, i si aquesta crisi conduiria a un procés de des-globalització o alentiment, amb empreses que reubiquen la producció o, al menys, subcontracten processos de negoci amb empreses d’un país proper.

Marco Ricceri
Secretari General, Eurispes – Istituto di Studi politici Economici i Sociali

Els diferents compromisos sectorials actuals formen part d’un marc més ampli d’enfortiment de la col·laboració entre estats que la cimera del G20-2020 va confirmar com l’única via a seguir per abordar els efectes de la crisi pandèmica global, “per superar els desafiaments actuals i aprofitar les oportunitats de segle XXI”