Laia Mercadé
Direcció General de Transports i Mobilitat

Actualment, un 5% del transport terrestre de mercaderies en l’àmbit nacional a Espanya es mou en ferrocarril, aquest baixa fins al 3,4% en el cas de considerar-hi també el transport internacional, mentre que per a la mitjana de l’Europa dels 27 la quota ferroviària en àmbit nacional és del 18% .

Miguel De Sanjuan
VIIA

El Transport de Mercaderies per Ferrocarril és al centre de la nova realitat i té una oportunitat històrica per posicionar-se al lloc que li correspon dins de la cadena logística i el desenvolupament de la nova mobilitat sostenible. Com?

Josep Vicent Boira i Matteo Berzi
Comissionat del Govern espanyol per al Corredor Mediterrani

Anàlisi de sinergies potencials entre el Corredor Mediterrani, desenvolupat dins de la Xarxa de Transport Transeuropea, i el Corredor Multimodal Trans-Magrebí (TMC) a l’Era post COVID-19.

Marc Guigon
UIC, Unió Internacional de Ferrocarrils

Al febrer de 2020, la UIC va crear un grup per treballar amb els seus membres, experts i associacions mundials de transport ferroviari per tal de compartir i proporcionar informació sobre la crisi causada pel coronavirus (COVID-19) i les seves conseqüències per al sector del transport ferroviari.