Josep Vicent Boira i Matteo Berzi
Comissionat del Govern espanyol per al Corredor Mediterrani

Anàlisi de sinergies potencials entre el Corredor Mediterrani, desenvolupat dins de la Xarxa de Transport Transeuropea, i el Corredor Multimodal Trans-Magrebí (TMC) a l’Era post COVID-19.

Marc Guigon
UIC, Unió Internacional de Ferrocarrils

Al febrer de 2020, la UIC va crear un grup per treballar amb els seus membres, experts i associacions mundials de transport ferroviari per tal de compartir i proporcionar informació sobre la crisi causada pel coronavirus (COVID-19) i les seves conseqüències per al sector del transport ferroviari.