Laia Mercadé
Direcció General de Transports i Mobilitat

Actualment, un 5% del transport terrestre de mercaderies en l’àmbit nacional a Espanya es mou en ferrocarril, mentre que per a l’Europa dels 27 la mitjana de la quota ferroviària en àmbit nacional és del 18% .

Miguel De Sanjuan
VIIA

El transport de mercaderies per ferrocarril és al centre de la nova realitat i té una oportunitat per posicionar-se dins de la cadena logística i el desenvolupament de la nova mobilitat sostenible.

Josep Vicent Boira i Matteo Berzi
Comissionat del Govern espanyol per al Corredor Mediterrani

Existeixen sinergies potencials entre el Corredor Mediterrani, desenvolupat dins de la XTE-T, i el Corredor Multimodal Trans-Magrebí (TMC) a l’Era post COVID-19.

Marc Guigon
UIC, Unió Internacional de Ferrocarrils

Al febrer de 2020, la UIC va crear un grup de treball per tal de compartir i proporcionar informació sobre la crisi causada pel coronavirus i les seves conseqüències per al sector del transport ferroviari.