Gabino González
REMPEC

La mar Mediterrània es veu significativament afectat pel creixement dels fluxos marítims que el travessen, la contaminació dels quals genera pressions diferents sobre el medi marí.

Jordi Torrent & Maite Roman
Port de Barcelona

Al 2021-2022, les cadenes logístiques internacionals basades en el transport marítim han viscut una crisi probablement sense precedents. Canvi de paradigma o situació temporal?

Paul Tourret
ISEMAR, Institut d’Economia Marítima

Una densa xarxa de línies marítimes interconnecta les regions de la conca mediterrània. L’oferta de serveis, el comportament mediambiental i la complementarietat modal són els elements a tenir en compte per una xarxa més eficient.

Jan Hoffmann
Subdivisió de Logística Comercial, Divisió de Tecnologia i Logística, UNCTAD

La COVID-19 ha provocat una pertorbació sense precedents en el transport marítim, que ha afectat els nolis marítims de contenidors, els horaris establerts, la congestió portuària i a colls d’ampolla de la cadena de subministrament.

Michaël Tanchum
AIES, Institut austríac per la política europea i de seguretat

El futur del Llevant espanyol vindrà determinat per la mesura en què exerceixi un paper central en l’arquitectura emergent de connectivitat comercial entre l’Àfrica occidental i la Mediterrània occidental.

Arianna Norcini Pala
RAM – Logistica, Infrastrutture e Transporti Spa

El TMCD representa un 65% del total de càrrega entre els ports marítims de la TEN-T. Donada la seva importància, l’article analitza les perspectives de desenvolupament, així com polítiques de suport i mesures de facilitació.

Jordi Selfa Clemente
CETMO

Els fluxos de transport es van veure clarament afectats per l’aparició de la COVID-19, la consegüent crisi sanitària, el confinament de la població i un procés lent de recuperació de la normalitat.

Jordi Torrent
Port de Barcelona

Les cadenes d’aprovisionament globals havien respost satisfactòriament a una situació de crisi sanitària inèdita. Però sorprenentment, al 2021 la situació ha canviat.

Eduard Rodés
Escola Europea – Intermodal Transport

Vivim en un moment en què el model de societat evoluciona de manera accelerada i hem de ser conscients que la forma d’entendre la nostra societat haurà de canviar.

Jan Hoffmann
Divisió de Tecnologia i Logística, UNCTAD

Els serveis portuaris i marítims gestionen més del 80% del comerç mundial. Per participar en aquestes cadenes de valor, els països mediterranis depenen de ports ben connectats i de serveis de transport econòmics.