Jan Hoffmann
Cap de la Subdivisió de Logística Comercial, Divisió de Tecnologia i Logística, UNCTAD

Els serveis portuaris i marítims manegen més del 80% dels volums del comerç mundial i aquesta proporció és encara més gran per a la majoria dels països en desenvolupament. Tot i el creixent comerç electrònic, més aviat enfortit per ell, el moviment físic de béns a través dels oceans segueix sent el nucli del desenvolupament impulsat pel comerç. Per participar en les cadenes de valor mundials, els països mediterranis depenen de ports ben connectats i de serveis de transport econòmics.

Mustapha Lhamouz
Director de Supervisió d’Activitats i Operadors, Agència Nacional de Ports del Marroc

Els ports marroquins han jugat un paper important en la gestió de la crisi sanitària de la COVID-19. De fet, el sector portuari ha demostrat una forta resiliència i una gran agilitat adaptant els seus diversos processos operatius al nou context, el que requereix que es tinguin en compte les mesures sanitàries per fer front a l’amenaça pandèmica.

Malta Maritime Forum

Els problemes creats per la pandèmia de la COVID per al transport i la distribució de mercaderies van sorprendre a tots, inclosos els principals transportistes de contenidors, i van requerir la introducció de mesures a curt termini per salvaguardar tant la coherència del cicle logístic com la sostenibilitat financera dels transportistes.