Gabino González
REMPEC

El mar Mediterrani es veu significativament afectat pel creixement dels fluxos marítims que el travessen. Aquest espai de pressió s’enfronta a molts reptes. La seva contaminació genera pressions diferents sobre el medi marí.

Jordi Torrent & Maite Roman
Port de Barcelona

Al llarg del bienni 2021-2022, les cadenes logístiques internacionals sustentades en el transport marítim han viscut una crisi probablement sense precedents. Ens trobem davant d’un canvi de paradigma o es tracta d’una situació temporal?

Paul Tourret
ISEMAR, Institut d’Economia Marítima

Una densa xarxa de línies marítimes, especialment ro-ro, interconnecta les regions de la conca mediterrània. Pot fer més el transport marítim? Pot fer-ho millor? És tant una qüestió d’oferta de serveis com de rendiment mediambiental i de complementarietat modal.

Jan Hoffmann
Subdivisió de Logística Comercial, Divisió de Tecnologia i Logística, UNCTAD

La pandèmia COVID-19 ha provocat una pertorbació sense precedents en el transport marítim, la qual cosa ha conduït directament a màxims històrics dels nolis marítims de contenidors, a horaris imprevisibles, a la congestió portuària i a colls d’ampolla en la cadena de subministrament.

Michaël Tanchum
Institut austríac per la política europea i de seguretat AIES

El futur del Llevant espanyol vindrà determinat per la mesura en què exerceixi un paper central en l’arquitectura emergent de connectivitat comercial entre l’Àfrica occidental i la Mediterrània occidental.

Arianna Norcini Pala
RAM – Logistica, Infrastrutture e Transporti Spa

El transport marítim exerceix un paper clau per a l’economia europea; contribueix al transport el 75% del seu comerç exterior. El transport marítim de curta distància (Short Sea Shipping, SSS) representa al voltant del 65% del trànsit total de càrrega entre els 335 ports marítims que pertanyen a la Xarxa Transeuropea de Transport (TEN-T).

Jordi Selfa Clemente
CETMO

La irrupció de la pandèmia de la COVID-19 el primer trimestre de l’any 2020, la consegüent crisi sanitària, el confinament de la població i un procés lent de recuperació de la normalitat, la qual no s’havia recuperat del tot a finals d’any, han afectat de manera evident els fluxos de transport durant aquest any.

Jordi Torrent
Port de Barcelona

Les cadenes d’aprovisionament globals havien respost satisfactòriament a una situació de crisi sanitària inèdita. Però sorprenentment, i sense que gairebé cap analista ni futuròleg ho preveiés, aquest 2021 la situació ha canviat.

Eduard Rodés
Escola Europea – Intermodal Transport

Vivim en un moment en què el model de societat evoluciona de manera accelerada, cosa que porta al replantejament de moltes coses. Tots tenim una certa consciència que haurem de canviar la manera d’entendre la nostra societat.

Jan Hoffmann
Cap de la Subdivisió de Logística Comercial, Divisió de Tecnologia i Logística, UNCTAD

Els serveis portuaris i marítims manegen més del 80% dels volums del comerç mundial i aquesta proporció és encara més gran per a la majoria dels països en desenvolupament. Tot i el creixent comerç electrònic, més aviat enfortit per ell, el moviment físic de béns a través dels oceans segueix sent el nucli del desenvolupament impulsat pel comerç. Per participar en les cadenes de valor mundials, els països mediterranis depenen de ports ben connectats i de serveis de transport econòmics.