Mustapha Lhamouz
ANP, Agència Nacional de Ports del Marroc

Els ports marroquins han jugat un paper important en la gestió de la crisi sanitària de la COVID-19. De fet, el sector portuari ha demostrat una forta resiliència i una gran agilitat adaptant els seus diversos processos operatius al nou context.

Malta Maritime Forum

Els problemes creats per la pandèmia de la COVID per al transport i la distribució de mercaderies van requerir la introducció de mesures a curt termini per salvaguardar el cicle logístic com la sostenibilitat financera dels transportistes.