Pere Padrosa
Grup Padrosa

En el moment de plantejar el títol d’aquest article, el primer que ens ve al cap és com no entrar en conflicte entre competitivitat i drets socials.

Xavier Lluch i Oms
Consultor

Digitalitzar els documents de transport és molt més que deixar d’imprimir papers. És adoptar una forma de treballar que obre noves perspectives, per a les empreses i les administracions.

Josep Lluís Aymat
FEAT, Federació Empresarial d’Auto-transport de la Província de Tarragona

Segons l’Observatori de la Logística, que publica regularment CIMALSA, el pes d’aquest sector supera el 14% del PIB català, amb un paper destacat del transport de mercaderies per carretera com a baula fonamental de la cadena logística.

Jaafar Sallouhi
Assessor del Director de Transport Terrestre i Logística, Ministeri d’Equipament, Transport, Logística i Aigua, el Marroc

Durant aquesta crisi, les empreses de transport per carretera de tots els sectors van exercir un paper fonamental en el transport de mercaderies, el suport al funcionament de les cadenes de subministrament, la repatriació de ciutadans i el transport de persones al seu lloc de treball, tot això augmentant el risc per a la salut i el benestar dels seus empleats.

Jens Hügel
IRU, Unió Internacional de Transport per Carretera

Els operadors de transport comercial per carretera han mantingut els serveis en la mesura del possible, malgrat una base de costos sovint més alta a causa de les restriccions de transport, rutes i entrega. Moltes empreses de transport per carretera han aconseguit sobreviure fins ara, però l’evidència anecdòtica dels membres de la IRU i la investigació del nostre equip d’intel·ligència de mercat indiquen que no sobreviuran molt més sense assistència financera.

Michalis P. Adamantiadis
EuroMed TSP

El transport és una responsabilitat estratègica dels governs, que poden tenir un paper important en la promoció de la seva eficiència, mitjançant el desenvolupament de xarxes de transport i un marc normatiu dins el qual els serveis de transport poden desenvolupar-se de manera eficient i en les millors condicions possibles de seguretat i protecció ambiental.

Patrick Malléjacq i José Manuel Blanco
PIARC, Associació Mundial de la Carretera

La pandèmia de la COVID-19 és una emergència social i de salut global que va requerir una acció immediata i efectiva en múltiples dimensions. En aquest context, el transport per carretera, que és un servei essencial i crític per mantenir el moviment de treballadors, béns, subministraments i serveis clau, ha de romandre operatiu.