Pere Torres
Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona

La reivindicació d’una mobilitat sostenible ha esdevingut un lloc comú en tots els documents, institucionals o particulars, que aposten per una societat més moderna, més saludable i, fins i tot, més equitativa.

Ignasi Ragàs i Prat
Expert en mobilitat i desenvolupament urbà

Les ciutats són espais on s’hi viu, s’hi treballa, s’hi consumeix i s’hi realitzen activitats que requereixen un moviment físic de productes. Els fluxos de mercaderies són essencials per a l’economia urbana.

Josep Laborda & Marc Fíguls
FACTUAL

L’impacte de la pandèmia a la nostra vida quotidiana ha accelerat el canvi cap a modes de transport més sostenibles. s’ha fet palesa la necessitat de desenvolupar solucions toves, que permetin posar l’usuari al centre de la proposta de valor a través d’una gestió més eficient dels recursos actuals.

Federico Francisco
Ministeri d’Infraestructura i Habitatge, Portugal

La pandèmia de la COVID-19, els tancaments i la necessitat de distanciament social van tenir un impacte devastador en tots els sistemes de transport col·lectiu. En qüestió de dies, els carrers es van quedar buits, mentre que els autobusos i trens van reduir el seu passatge, encara que sense quedar completament buits.

Pere Calvet
UITP, Associació Internacional de Transport Públic

La crisi generada per la COVID-19 va tenir un gran impacte en els sistemes de transport públic dels països mediterranis. Les parts interessades del sector públic i privat van adoptar totes les mesures necessàries per garantir la continuïtat del servei, assegurant la mobilitat dels treballadors essencials de primera línia. Els serveis existents es van mantenir en funcionament o es van implantar novetats per oferir una alternativa de mobilitat adequada.