plane in the airport

Memoràndum del CETMO i ACI Àfrica per impulsar els aeroports del Magrib

El CETMO i ACI Àfrica han signat un memoràndum d’entesa per impulsar els aeroports del Magrib, així com millorar la integració del transport regional al nord d’Àfrica.

  • ACI Àfrica dóna suport al CETMO a través d’una col·laboració que té com a objectiu culminar en el desenvolupament de projectes específics en l’àmbit dels aeroports.
  • El CETMO és conscient del potencial dels aeroports com a eines de progrés econòmic i social i vol impulsar el seu desenvolupament.

El CETMO (Centre d’Estudis de Transport per a la Mediterrània Occidental) i ACI Àfrica (Consell Internacional d’Aeroports d’Àfrica), l’organització que representa i promou els interessos dels aeroports africans, signen un memoràndum d’entesa amb la voluntat de treballar junts per impulsar els aeroports del Magrib.

Aquesta col·laboració es basa en els interessos comuns de les dues organitzacions per millorar la integració regional del transport al nord d’Àfrica, promoure les condicions necessàries per al desenvolupament del transport aeri a la regió i millorar les connexions entre els diferents modes de transport.

Entre els compromisos assumits per les dues organitzacions en aquest memoràndum d’entesa, destaquen els intercanvis de dades. En aquest sentit, el CETMO proporcionarà principalment dades socioeconòmiques i dades de futures xarxes d’infraestructura i fluxos de trànsit. Per la seva banda, ACI Àfrica proporcionarà dades de trànsit aeri per als aeroports africans, inclosos els de la regió del Magrib.

També seran molt rellevants els intercanvis de bones pràctiques en temes de transport aeri en què els països de la regió puguin estar interessats, com la creació del Mercat Únic de Transport Aeri Africà (SAATM), els processos de transformació que afecten a les aerolínies nord-africanes, les oportunitats per al desenvolupament d’aeroports nord-africans o la creació de les condicions necessàries per a una evolució sostenible del transport aeri a la regió.

Pel que fa a projectes específics, el memoràndum d’entesa buscarà promoure iniciatives prioritàries de transport aeri a la Mediterrània Occidental per avançar cap a xarxes de transport multimodal a la regió.

Projecte aeroportuari en l’horitzó 2040:

Una de les principals raons per signar aquest memoràndum d’entesa és l’interès d’ACI Àfrica a participar en un projecte aeroportuari impulsat pel CETMO. El Centre d’Estudis de Transport per a la Mediterrània Occidental considera els aeroports com a infraestructures nodals essencials per millorar les condicions de transport a la Mediterrània Occidental i a la regió del Magrib en particular. D’aquesta manera, i amb l’objectiu d’enfortir aquest camp del seu coneixement, el CETMO ha començat a treballar sobre els reptes presents i futurs dels aeroports del Magrib.

Aquest projecte, que aborda l’horitzó temporal 2020-2040, té com a objectiu analitzar l’evolució dels aeroports del Magrib en aquest espai temporal amb l’objectiu de produir un conjunt de documents que continguin recomanacions precises per als països de la regió per tal de definir la seva estratègia aeroportuària nacional.

Sempre en l’àmbit territorial del Magrib, el projecte abordarà qüestions com la promoció del Mercat Únic de Transport Aeri Africà (SAATM), la reconversió d’empreses de bandera, la diversificació dels ingressos aeroportuaris, la definició d’escenaris a curt i mig termini per el transport aeri a causa de la pandèmia de la COVID-19, així com els desafiaments dels aeroports de la regió per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

ACI Àfrica:

Formada el 1991, ACI Àfrica és una de les oficines regionals de Airports Council International. El seu principal objectiu és vetllar pels interessos dels aeroports del continent, així com promoure l’excel·lència professional en la seva gestió i operació, al temps que es promou un desenvolupament segur i sostenible de la indústria del transport aeri.

A data desembre de 2019, ACI Àfrica integrava 67 membres de 52 països africans, que gestionen 261 aeroports. També inclou 44 socis comercials.