Connectivitat marítima a la Mediterrània occidental