Propostes per a la governança de la DUM en l’etapa post-COVID