COVID-19: Lliçons clau per a la comunitat vial i del transport per carretera