Algunes observacions sobre l’impacte de la COVID-19 en el transport marítim