La repercussió de la COVID-19 en l’ètica i la política del transport i la mobilitat