La pandèmia de la COVID-19: impactes sobre l’economia mundial i les cadenes de subministrament internacionals.

Focus a la regió Mediterrània Occidental