Els efectes de la Covid-19 sobre la integració comercial de la Mediterrània occidental