El canvi de model de les cadenes logístiques:

un camp de joc que reclama una nova mirada