Precarització del transport per carretera en l’era 4.0.

Vessant social del transport per carretera