Reflexions sobre la Presidència maltesa

del Grup de Ministres de Transport de la Mediterrània Occidental