Cap a un sector del transport i la logística a la Mediterrània més connectat i sostenible