Tendències globals i regionals

La COVID-19 va aparèixer en un moment en què la societat començava a afrontar de forma totalment conscient la lluita contra el canvi climàtic com un dels grans reptes per garantir la supervivència del planeta. A més, es parlava també de la quarta revolució industrial, vinculada a la revolució digital o a noves formes d’integració de la tecnologia en les societats. Resultarà interessant veure com la COVID-19 influenciarà aquests processos oberts, si canviarà prioritats o servirà d’estímul per a una major sensibilització i implementació.

D’altra banda, un dels primers efectes de la COVID-19 en el sector del transport i la logística va ser comprovar la fragilitat de les cadenes de subministrament globals. Això va obrir un debat públic sobre la necessitat de canviar els models predominants de cadenes de subministrament perquè aquestes guanyessin en robustesa, fiabilitat i reduïssin les seves dependències. També és interessant reflexionar sobre quins canvis a nivell geopolític i de governança poden derivar-se de tots aquests plantejaments, així com valorar en quin grau aquests plantejaments i canvis són efímers o han vingut per quedar-se.