Transport aeri

El transport aeri ha estat un dels sectors més afectats per la crisi derivada de la COVID-19, especialment pel que fa al transport de viatgers. Línies aèries i aeroports representen el principal grup d’afectats, seguits per tots els serveis i negocis lligats a l’activitat turística, entre d’altres. A l’impacte directe produït per la reducció del nombre de vols cal afegir la pèrdua de confiança dels usuaris, que no augura una recuperació ràpida del sector. Tot això obliga els gestors i operadors aeroportuaris a reflexionar sobre l’adopció de noves mesures per a la tranquil·litat i la satisfacció dels usuaris.

Però, quines mesures de gran envergadura facilitarien la recuperació del transport aeri? L’obertura dels mercats i la liberalització dels acords bilaterals del transport aeri, hauria de ser una mesura a tenir en compte per a aquesta recuperació? En aquest sentit, la regió mediterrània té diferents fronts oberts. D’una banda, hi ha els possibles acords euromediterranis relatius als serveis aeris. De l’altra, el Single African Air Transport Market (SAATM). Tots dos són processos que s’han de basar en l’harmonització de les reglamentacions aplicades al transport aeri per aconseguir una implementació eficient.