Transport ferroviari

Abans de l’aparició de la COVID-19, el sector ferroviari ja estava treballant en una sèrie d’estratègies destinades a contribuir al reforç del sector ferroviari per aconseguir augmentar el seu pes en el conjunt dels fluxos de mercaderies i de passatgers. Entre elles destaquen la resiliència del sector, el seu impacte en la sostenibilitat del sistema de transports, el seu interès a consolidar-se com a eix vertebrador d’un sistema multimodal i els processos de digitalització.

L’evolució d’aquestes tendències està directament unida a noves pautes de demanda, ja que la crisi sanitària ha implicat un canvi d’hàbits entre alguns sectors de la població (teletreball, comerç electrònic…). També cal tenir en compte possibles noves pautes d’oferta, com la disponibilitat de nous serveis i una millor integració entre els modes de transport i dins dels entorns urbans i metropolitans. I, finalment, els processos d’innovació i recerca que poden afectar estacions, material rodant, senyalització i control. En aquest últim punt, l’harmonització té un paper clau.