Transport marítim

El transport marítim, i especialment el transport de contenidors, s’ha constituït durant les últimes dècades com la baula imprescindible de les cadenes d’aprovisionament globals. L’afectació directa per la crisi de la COVID-19 durant els primers mesos de 2020, va implicar una adaptació a les condicions imposades per l’emergència sanitària. No obstant això, l’adaptació a una “nova normalitat” obre alguns interrogants sobre la futura organització del transport marítim i sobre el funcionament dels ports. Amés, s’uneixen altres aspectes previs a l’esclat de la crisi sanitària, com els efectes derivats de l’adaptació al canvi climàtic, els processos d’integració vertical i horitzontal de la indústria marítima en els últims anys o el procés de digitalització.

En l’àmbit de la Mediterrània Occidental, afrontar aquestes incerteses adquireix una especial importància per la seva posició en els fluxos globals de contenidors i la interrelació d’aquests amb els fluxos transmediterranis, a l’existència i planificació de grans infraestructures portuàries, així com a l’especial incidència que s’espera dels efectes del canvi climàtic en l’espai mediterrani. En conseqüència, el restabliment de la normalitat implicarà importants reptes al sector del transport marítim de la Mediterrània Occidental.