Transport marítim

El transport marítim i, especialment, el transport de contenidors ha estat, en les últimes dècades, una baula essencial en la cadena de subministrament global. L’afectació directa per la crisi de la COVID-19 durant els primers mesos del 2020, va implicar una adaptació a les condicions imposades per l’emergència sanitària. No obstant això, l’adaptació a una “nova normalitat” obre alguns interrogants sobre la futura organització del transport marítim i sobre el funcionament dels ports. A més, s’uneixen altres aspectes previs a l’esclat de la crisi sanitària, com els efectes derivats de l’adaptació al canvi climàtic, els processos d’integració vertical i horitzontal de la indústria marítima en els últims anys o el procés de digitalització.

En l’àmbit de la Mediterrània Occidental, afrontar aquestes incerteses adquireix una especial importància per la seva posició en els fluxos globals de contenidors i la interrelació d’aquests amb els fluxos transmediterranis, a l’existència i planificació de grans infraestructures portuàries, així com a la incidència especial que s’espera dels efectes del canvi climàtic en l’espai mediterrani. En conseqüència, el restabliment de la normalitat implicarà importants reptes al sector del transport marítim de la Mediterrània Occidental.