COMERÇ EXTERIOR EN LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL

Comerç Exterior a llarg termini

Els fluxos de comerç exterior entre les dues ribes de la Mediterrània Occidental han disminuït des del volum màxim assolit el 2008, a un mínim obtingut en el 2020, a causa de l’efecte de la pandèmia de la COVID-19. La crisi econòmica iniciada l’any 2008 va afectar les exportacions dels països del Magrib, que van ser determinants en els fluxos totals. D’altra banda, les exportacions dels països europeus han seguit augmentant, però en volums menors en comparació amb el descens dels països del Magrib.

Comerç Exterior en 2019

Els fluxos sud-nord dins del GTMO 5+5 són més alts que els fluxos nord-sud, a causa de l’alta proporció de materials energètics. En aquest últim tipus de flux, els més importants són els que s’originen a Algèria i Líbia i es dirigeixen a Itàlia, Espanya i França. En comparació amb els fluxos nord-sud, la participació dels productes energètics és molt menor, sent els més importants entre Espanya i el Marroc i entre França i Algèria.

Distribució del comerç exterior en Mtones – Fluxos nord-sud en el GTMO 5+5, 2019

;

Distribució del comerç exterior en Mtones – Fluxos sud-nord en el GTMO 5+5, 2019

Comerç Exterior de Productes Energètics en 2019

Distribució del comerç exterior de productes energètics en Mtones – Fluxos nord-sud en el GTMO 5+5, 2019

Distribució del comerç exterior de productes energètics en Mtones – Fluxos sud-nord en el GTMO 5+5, 2019

Evolució Mensual del Comerç Exterior. Els Efectes de la COVID-19 (2019-2020).

L’any 2020, els efectes de la COVID-19 van provocar una caiguda significativa en els fluxos comercials, tant en volum total com en productes energètics, amb una disminució d’entre el 30% i el 45%, segons el mes.

Evolució Mensual del Comerç Exterior de Productes Energètics. Els efectes de la COVID-19 (2019-2020).