Indicadors i paràmetres del transport a la Mediterrània Occidental