Indicadors i paràmetres del transport en la Mediterrània Occidental