FLUXOS DE TRANSPORT DE PASSATGERS A LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL

Evolució a llarg termini dels fluxos transmediterranis de transport de passatgers

Els fluxos de passatgers entre les dues costes de la Mediterrània Occidental han seguit augmentant durant les últimes dues dècades. Els fluxos marítims de passatgers es van mantenir gairebé estables durant el període, mentre que han augmentat els de via aèria.

Fluxos de passatgers en ports

Els fluxos marítims de passatgers es concentren en un nombre limitat de ports, en particular, en els ports de l’Estret de Gibraltar.

Fluxos de passatgers en aeroports

Els principals fluxos de passatgers aeris entre el sud d’Europa i el Magrib es concentren en un nombre limitat d’aeroports. Al costat europeu, els dos aeroports de París es destaquen clarament com els principals centres de passatgers cap al Magrib. A la costa sud de la Mediterrània, els fluxos es concentren als aeroports de Casablanca, Alger i Tunis seguits de prop pel de Marràqueix.