El CETMO organitza la conferència anual de l’Observatori de la Digitalització dels Transports

  • La maduresa digital i alguns exemples d’aplicació pràctica de combinació de tecnologies digitals en el sector del transport i la logística van ser temes centrals de la conferència.
  • La conferència va comptar amb l’assistència de representants de més de deu països de la regió mediterrània, a més d’associacions de transport i institucions financeres internacionals.

Les noves tecnologies digitals han arribat per quedar-se i estan canviant la manera com operen els sectors del transport i la logística.

En aquest context, el 24 de març de 2022 el CETMO va organitzar, amb la contribució del Banc Islàmic de Desenvolupament, la conferència anual de l’Observatori de Digitalització dels Transports, els treballs del quals tenen el suport del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

La conferència va comptar amb les ponències del Dr. Islam El Nakib, degà de la Facultat de Transport i Logística Internacional de l’Alamain a l’Acadèmia Àrab de Ciència, Tecnologia i Transport Marítim; Cristina Martín Lorenzo, CEO d’Usyncro, vicepresidenta d’ATEIA Madrid, coordinadora del Grup de Digitalització de FETEIA i membre del consell d’administració d’Alastria, i d’Agustí Miró, director de recerca i desenvolupament institucional del CETMO.

La conferència es va estructurar en dues parts. La primera part es va centrar en els nivells de maduresa digital, entesa com la capacitat de les organitzacions per generar valor gràcies a les noves tecnologies; les diferents tecnologies digitals en el sector del transport i la logística, i les fases de la cadena de subministrament digital. La segona part va descriure la situació del sector respecte a la maduresa digital i a possibles accions per impulsar-la, i va acabar amb un exemple d’aplicació pràctica: la plataforma Usyncro, que permet la col·laboració i sincronització dels actors de la cadena de subministrament a través del blockchain i de les capacitats de la intel·ligència artificial.

L’assistència de representants de més de deu països de la regió mediterrània vinculats als diferents tipus de transport (viari, ferroviari, marítim, aeri i logístic), així com d’associacions internacionals de transport i d’institucions financeres internacionals, exemplifica el bon acolliment i l’interès que va tenir la conferència entre els actors i professionals de la regió.

La introducció i consolidació de les tecnologies digitals en els sectors del transport i la logística és un repte que en marcarà el futur i que des del CETMO se seguirà amb atenció.