El Grup de Ministres de Transports de la Mediterrània Occidental (GTMO 5+5) adopta el programa de treball de la presidència maltesa

  • El coneixement i l’anàlisi dels sistemes de transport, l’intercanvi de bones pràctiques i la promoció del Corredor Transmagribí són algunes de les línies de treball més destacades del nou programa de treball.
  • El GTMO 5+5 assenyala la col·laboració i l’establiment de sinergies com a pilars per al desenvolupament del seu programa de treball.

El 6 d’octubre del 2021, va tenir lloc la 10a Conferència de Ministres de Transports de la Mediterrània Occidental en el marc del GTMO 5+5 –Grup de Ministres de Transports de la Mediterrània Occidental– integrat per cinc països del Magrib (Mauritània, el Marroc , Algèria, Tunísia i Líbia) i cinc països del sud d’Europa (Portugal, Espanya, França, Itàlia i Malta). Aquesta reunió va suposar el canvi de presidència del grup de Mauritània a Malta i la definició de les orientacions que havien de marcar el treball de la nova presidència.

Aquestes orientacions han estat la base per a la definició del programa de treball de la presidència maltesa. El programa de treball és el resultat d’un procés de diàleg constant entre el Secretariat tècnic del grup, a càrrec del CETMO, els seus països membres i les entitats observadores. La proposta de programa de treball del GTMO 5+5 va ser validada pels membres el 23 de març del 2022, durant la 31a reunió del Grup d’experts del GTMO 5+5. La reunió va comptar amb la participació d’experts dels països del GTMO 5+5 així com de representants d’algunes institucions observadores com: el Secretariat de la Unió per a la Mediterrània (UpM); la Comissió Europea (CE); la Unió del Magrib Àrab (UMA); la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC); la Societat Espanyola d’Estudis per a la Comunicació Fixa a través de l’Estret de Gibraltar, SA (SECEGSA) i el Banc Islàmic de Desenvolupament (BIsD).

El nou programa de treball conserva algunes activitats tradicionals dins del grup, com ara l’actualització de les bases de dades de transport de la Mediterrània occidental o l’actualització de la Xarxa Multimodal de Transport del GTMO 5+5. A més, reforça el seu interès en el coneixement i l’anàlisi del sistema de transport de la Mediterrània occidental. Aquest és un aspecte clau per avançar en l’existència d’una intel·ligència col·lectiva regional i en la definició de mesures i estratègies regionals. També es vol reforçar l’intercanvi d’experiències i de bones pràctiques dins del grup. En aquest sentit, ja s’han definit algunes línies possibles a desenvolupar (sostenibilitat, component social, logística eficient i digitalització).

Les infraestructures representen un altre dels capítols rellevants del programa de treball. En particular, destaca el Pla d’Acció del Corredor Transmagribí (CTM) per afavorir el desenvolupament d’aquest corredor com a infraestructura vertebradora de la integració regional en la Mediterrània occidental. Aquesta activitat, que compta amb la col·laboració del BIsD, ha d’ajudar a concretar els projectes infraestructurals prioritaris del CTM.

La col·laboració i l’establiment de sinergies amb altres entitats regionals i internacionals de caràcter sectorial presents en la Mediterrània és una de les claus del treball realitzat en el marc del GTMO 5+5, ja que aquesta col·laboració té un efecte multiplicador dels resultats aconseguits i permet una millor utilització dels recursos disponibles.

La 31a reunió del Grup d’experts del GTMO 5+5 també va servir per confirmar l’interès de Líbia a assumir la propera presidència del grup, donat el seu caràcter rotatori entre un país de la ribera nord de la Mediterrània i un altre de la ribera sud.

El programa de treball del GTMO 5+5 reafirma el compromís  del grup per avançar cap a un sistema de transport regional més connectat, sostenible i eficient.