El CETMO recull l’opinió del sector del transport i la logística sobre els reptes post-pandèmics

  • Bona acollida del recull d’articles mediterranis sobre transport i logística amb la publicació del Policy Study “Mediterranean Transport and Logistics in a Post-COVID 19 Era: Prospects and Opportunities”.
  • El CETMO llança un anàlisis dels reptes post-pandèmics del sector amb les reflexions d’experts de diferents perfils professionals.

Durant els primers mesos de confinament per la pandèmia del COVID-19 el CETMO i l’IEMed van concebre i llençar la iniciativa “Mediterranean transport and logistics in a post-COVID 19 era: prospects and opportunities” per compartir reflexions sobre com podia afectar la pandèmia al futur del sector a la Mediterrània. Es van recopilar 30 articles escrits per experts locals, regionals i internacionals. La diversitat dels perfils professionals i l’origen euromediterrani dels experts oferia una combinació única de perspectives i anàlisis complementaris. Aquesta iniciativa es va concloure amb el seminari temàtic “The Western Mediterranean Transport and Logistics Sector in the post-COVID-19 Era: Seizing New Opportunities, Accelerating Transitions” celebrat el 4 i 5 d’octubre de 2021. Aquest seminari també s’incloïa, com a esdeveniment complementari, en el marc de la 10a Conferència de ministres de transports de la Mediterrània occidental, celebrada el 6 d’octubre de 2021. A més, durant el seminari es va realitzar la presentació de la publicació resultant d’aquesta recopilació, el Policy Study “Mediterranean Transport and Logistics in a Post-COVID 19 Era: Prospects and Opportunities”.

Aquest anàlisis mediterrani visualitzava la COVID-19 com una acceleradora de tendències, fent referència especialment als processos de reshoring i nearshoring i a la digitalització, la resiliència i la sostenibilitat del transport. A més, identificava la inversió en infraestructures, els ports, la connectivitat i les eines digitals, l’harmonització de la regulació i la descarbonització dels transports com elements clau per obtenir una connectivitat optimitzada dels transports en la regió mediterrània.

Partint d’aquests resultats i la seva bona acollida a nivell euromediterrani, el CETMO, amb el suport del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, ha continuat el procés de recopilació i difusió de coneixement per donar veu al sector. Amb un enfoc molt més català i estatal i basant-se en les conclusions obtingudes de l’anàlisi mediterrani l’objectiu és profunditzar en la reflexió sobre reptes més específics del sector del transport i la logística.

Més concretament, l’interès d’aquest nou recull se centra en temes com la distribució urbana de mercaderies, la incentivació de la mobilitat sostenible, la digitalització i la vessant social del transport per carretera, la sostenibilitat del sector, les autopistes ferroviàries, la importància de la connectivitat marítima i el paper dels ports, la problemàtica del cost dels nòlits o la necessitat de nous perfils professionals, entre d’altres. En total, una vintena d’articles escrits per experts de perfils complementaris, sobre reptes i problemàtiques que marcaran el futur del sector però que en alguns casos ja són d’absoluta actualitat.

Aquestes reflexions es difondran a través d’una sèrie de 4 butlletins electrònics i del web del CETMO. Els interessats en rebre puntualment els butlletins al seu correu electrònic poden registrar-se a l’enllaç següent: http://eepurl.com/dsalI9

Amb aquesta iniciativa, el CETMO vol seguir mostrant la importància que té per al centre la generació, compartició i difusió de coneixement com a base per establir diàlegs per construir un sistema de transport més sostenible, segur, accessible i connectat.