La Mediterrània reflexiona sobre el futur del transport i la logística regionals

  • Institucions internacionals i experts mediterranis comparteixen la seva visió del futur del transport i la logística regionals en el marc de la iniciativa “El transport i la logística mediterranis en una era post-COVID-19: perspectives i oportunitats
  • Els principals resultats de la iniciativa són la publicación d’un Policy Study i l’organització d’un seminari temàtic

La magnitud de l’impacte de la COVID-19 es va fer evident des de l’inici amb els confinaments domiciliaris de la població, la definició de corredors prioritaris de transport de material essencial pel tancament de fronteres, la cancel·lació de vols i creuers… Amb aquesta perspectiva, el CETMO i l’IEMed van llençar la iniciativa “El transport i la logística mediterranis en una era post-COVID-19: perspectives i oportunitats” i van recórrer a experts del sector del transport i la logística per compartir reflexions sobre com podia afectar la pandèmia al futur del sector.

Aquesta iniciativa ha permès reunir experts de diferents perfils professionals i països euromediterranis, oferint una combinació única de perspectives i anàlisis complementaris, així com valuoses recomanacions d’interès pels actors del transport i la logística mediterranis. A més, ha aconseguit una socialització del coneixement i dels reptes del sector del transport i la logística i la visualització d’una realitat mediterrània.

Dos han estat els seus resultats més visibles d’aquesta iniciativa. Un, la publicació “Mediterranean Transport and Logistics in a Post-COVID-19 Era: Prospects and Opportunities”. Recull trenta articles que reflexionen sobre l’impacte social, econòmic, de tendències i de definició de polítiques de la COVID-19 en els diferents modes de transport i la logística.

La seva visió fa referència a una connectivitat de transport optimitzada, amb els ports com a eix vertebrador de la xarxa de transport multimodal, gràcies a la seva contribució al desenvolupament econòmic. Una xarxa que reforça els vincles entre diferents modes de transport i la connectivitat entre territoris de la regió, especialment entre les dues ribes de la Mediterrània. I on l’ús d’eines i tecnologies digitals contribueix a l’optimització i sostenibilitat de la xarxa i a la coordinació i cooperació entre els seus actors.

L’altre resultat principal ha estat la celebració del seminari temàtic “El sector del transport i la logística a la Mediterrània occidental en l’era post-COVID-19: Aprofitar les noves oportunitats, accelerar les transicions”, que va tenir lloc el 4 i 5 d’octubre de 2021 amb motiu de la 10ª Conferència de ministres de transports del GTMO 5+5.

Organitzat al voltant de quatre sessions el seminari va permetre confirmar algunes de les idees apuntades en la publicació anterior, aprofundir en la seva reflexió i debat i plantejar noves reflexions, destacant per sobre de tot el paper de la COVID-19 com una acceleradora de tendències, la necessitat de recursos humans qualificats i la importància de la coordinació entre els actors i la harmonització de les polítiques.

Més concretament, la primera de les sessions, centrada en les tendències, va evidenciar la importància de la connectivitat i les infraestructures de transport com a facilitadores de la integració i el desenvolupament econòmic. La segona sessió, destinada a la durabilitat, va obrir el debat entre la compatibilitat del sistema econòmic actual basat en el creixement i els requisits de la sostenibilitat a més de presentar la importància de la descarbonització del sistema de transport. La tercera sessió, centrada en la transició digital, va destacar la visualització de la digitalització com una oportunitat i no com un objectiu en si mateixa i la importància de l’harmonització de les regulacions i la interoperabilitat dels sistemes, així com de l’intercanvi de dades. Finalment, la quarta sessió, centrada en infraestructures, va senyalar la necessitat d’impulsar una nova agenda pel desenvolupament de les xarxes d’infraestructures dels països de la riba sud que s’integrin amb la xarxa europea amb connexions eficients entre les infraestructures portuàries i ferroviàries.

D’aquesta manera, tots dos resultats van contribuir a l’objectiu de la iniciativa “Transport i logística mediterranis en una era post-COVID-19: perspectives i oportunitats”, construir regió desenvolupant un coneixement col·lectiu a partir de les contribucions d’institucions internacionals i experts de la regió.

Aquest procés de recerca, reflexió i socialització ha posat de manifest la situació de transformació que viu el sector del transport i la logística, accelerada per la COVID-19. Una transformació que continua viva i que caldrà seguir de prop per aprofitar les oportunitats que es puguin presentar per construir un sistema de transport més sostenible, segur, accessible i connectat.

Mentrestant, aprofitem per seguir treballant plegats, generant i compartint coneixement, establint diàlegs sobre les prioritats de la regió i identificant visions i estratègies comunes.