Sessió inaugural de l‘Observatori Internacional d’Infraestructures de Transport (ITIO) en el marc de les Nacions Unides

  • L’Observatori de la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa es va establir amb la cooperació de la Comissió Econòmica i Social de les Nacions Unides per a l’Àsia Occidental (ESCWA); el secretariat de l’Organització de Cooperació Econòmica (ECO), i el Centre d’Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental (CETMO) i ha estat finançat pel Banc Islàmic de Desenvolupament (IsDB)
  • L‘ITIO és una eina que permet recollir i visualitzar dades de les principals infraestructures de transport d’Europa, Àsia, l’Orient Mitjà i el nord d’Àfrica

El 6 de setembre de 2022, en el marc de la 35a sessió anual del grup de treball sobre tendències i economia del transport (WP5) de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides (UNECE), es va organitzar la sessió inaugural de l’Observatori Internacional d’Infraestructures de Transport (ITIO).

L’ITIO és el punt de trobada i l’eina de consulta sobre infraestructures de transport de la UNECE. Es basa en una plataforma SIG web que recull dades sobre diferents xarxes i infraestructures de transport d’Europa, Àsia, l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica, i considera els modes carretera, ferrocarril, vies navegables interiors, ports i aeroports, així com les terminals intermodals, els centres logístics i els passos fronterers.

Els objectius principals de l’Observatori són: millorar la cooperació entre les diferents iniciatives d’infraestructures de transport; crear economies d’escala i maximitzar l’eficiència ajudant als governs i a les organitzacions a aconseguir més gastant menys; proporcionar aportacions concretes i tangibles als governs albergant dades i conclusions de diferents estudis temàtics; i difondre coneixement i bones pràctiques, entre d’altres.

L’ITIO s’ha desenvolupat gràcies al suport econòmic del Banc Islàmic de Desenvolupament (IsDB) i a les col·laboracions del Centre d’Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental (CETMO), de la Comissió Econòmica i Social de les Nacions Unides per a Àsia Occidental (ESCWA) i del secretariat de l’Organització de Cooperació Econòmica (ECO) que reuneix països d’Europa, el Caucas, l’Àsia Central, l’Orient Mitjà i el Sud-est asiàtic.

Al llarg de la sessió, les diferents entitats col·laboradores van reafirmar el compromís amb el desenvolupament de l’Observatori i el van posar com a model de col·laboració i coordinació internacional, en l’àmbit dels transports, per la capacitat de recollir i mostrar informació específica i integrada de nombrosos corredors de transport. Més concretament, el CETMO va destacar la importància de l’ITIO per oferir una visió objectiva de les prioritats infraestructurals de les diferents regions, així com una complementarietat entre les xarxes de transport de les regions veïnes, entre les quals hi ha la xarxa multimodal del GTMO 5+5 , en un moment de gran transformació del sistema global de transports amb processos com la digitalització o la descarbonització i la transició energètica.

D’altra banda, la sessió també va servir per mostrar l’operativa de l’eina. Així, previ registre i definició del tipus d’usuari (govern, banc multilateral de desenvolupament, organització regional o públic en general), es podria accedir, per exemple, a les característiques físiques d’una secció concreta de la infraestructura viària d’un corredor determinat, però també a l’impacte del canvi climàtic en una infraestructura.

Finalment, es va insistir en la importància del compromís dels països i les entitats internacionals amb l’ITIO per continuar enriquint-ne el contingut amb informació pendent d’obtenir o amb dades més actualitzades. Aquest compromís ha de reforçar el paper de l’ITIO com a eina per afavorir el desenvolupament i com a exemple de bones pràctiques en l’àmbit de la cooperació en transports.