Sr. Alfredo Molinas, descansi en pau

El 31 de desembre de 2021 va morir el Sr. Alfredo Molinas.

El Sr. Alfredo Molinas va ser promotor de la Fundació Centre d’Estudis del Transport per la Mediterrània Occidental (Fundació CETMO). L’equip del CETMO manté presents els ensenyaments personals i professionals que el Sr. Alfredo Molinas ens va transmetre durant més de dues dècades com a president de la Fundació.

Descansi en pau.