Centre de Polítiques per al Nou Sud (PCNS)

Oumnia Boutaleb
Centre de Polítiques per al Nou Sud (PCNS)

L’actual crisi sanitària, més enllà d’haver sotmès a una dura prova als sistemes sanitaris, ha redefinit la geopolítica mundial. Les grans xarxes de transport s’han de readaptar i ajustar-se a les evolucions geopolítiques i la nova dinàmica mundial.

Anwar Zibaoui
Coordinador General d’ASCAME

Ens enfrontem a un desafiament que canviarà el món. A mesura que els països prenen mesures essencials per protegir les seves poblacions, cap sector roman aliè a les conseqüències. Fronteres tancades, teletreball, prohibicions de viatge i confinament. La pandèmia del coronavirus està redefinint la manera com ens mantenim connectats. I amb una cinquena part de la planeta ja aïllada, és imperatiu mantenir el flux de mercaderies perquè els subministraments crítics puguin arribar a on es necessiten. La indústria de la logística global s’enfronta al seu major desafiament.

Roel Janssens
Secretari del Grup de Treball sobre Tendències i Economia del Transport, UNECE

En una reacció inicial a l’esclat de la pandèmia, molts governs van tancar les fronteres terrestres, aèries i marítimes al trànsit no essencial. Com a resultat d’aquestes mesures, desenes de milers de camions es van embussar en les fronteres, el que va tenir un impacte significatiu en el lliurament de béns essencials, com aliments, productes farmacèutics, subministraments mèdics i combustibles, especialment per als països econòmicament més vulnerables, que sovint depenen en gran mesura de les importacions per cobrir les seves necessitats bàsiques.

Michalis P. Adamantiadis
EuroMed TSP

El transport és una responsabilitat estratègica dels governs, que poden tenir un paper important en la promoció de la seva eficiència, mitjançant el desenvolupament de xarxes de transport i un marc normatiu dins el qual els serveis de transport poden desenvolupar-se de manera eficient i en les millors condicions possibles de seguretat i protecció ambiental.

Michaël Tanchum
Universitat de Navarra, Espanya

La COVID-19 ha reorganitzat els rols en la lluita estratègica per establir corredors de transport comercial entre Europa i Àfrica a través de la conca de la Mediterrània. Abans de l’esclat de la pandèmia, el sistema de la Unió Europea (UE) ja s’enfrontava al desafiament estratègic urgent de formar una política coherent i eficaç en el nord d’Àfrica per respondre als rols cada vegada més importants que exerceixen la Xina, Rússia, Turquia i els estats del Golf Àrab en el desenvolupament de la connectivitat transmediterrània.

Eduard Rodés
Escola Europea – Intermodal Transport

La sostenibilitat s’ha convertit en un dels factors crítics en la configuració de les polítiques de tots els països. Nacions Unides, amb la seva iniciativa Agenda 2030, i la Unió Europea (UE), amb el Green Deal, han marcat el rumb cap a una societat baixa en carboni en el 2050. La COVID-19 ha reforçat encara més la necessitat de dur a terme aquesta revolució de la sostenibilitat.

Mustapha Lhamouz
Director de Supervisió d’Activitats i Operadors, Agència Nacional de Ports del Marroc

Els ports marroquins han jugat un paper important en la gestió de la crisi sanitària de la COVID-19. De fet, el sector portuari ha demostrat una forta resiliència i una gran agilitat adaptant els seus diversos processos operatius al nou context, el que requereix que es tinguin en compte les mesures sanitàries per fer front a l’amenaça pandèmica.

Giorgia Giovannetti i Arianna Vivoli
Universitat de Florència, Itàlia

Recentment ha sorgit un debat pel que fa al futur de les cadenes de valor globals (GVCs), discutint si la globalització excessiva de la producció ha funcionat com un canal de transmissió del xoc o com una xarxa de seguretat, i si aquesta crisi conduiria a un procés de des-globalització o alentiment, amb empreses que reubiquen la producció o, al menys, subcontracten processos de negoci amb empreses d’un país proper.

Marco Ricceri
Secretari General, Eurispes – Istituto di Studi politici Economici i Sociali

Els diferents compromisos sectorials actuals formen part d’un marc més ampli d’enfortiment de la col·laboració entre estats que la cimera del G20-2020 va confirmar com l’única via a seguir per abordar els efectes de la crisi pandèmica global, “per superar els desafiaments actuals i aprofitar les oportunitats de segle XXI”

Marc Guigon
UIC, Unió Internacional de Ferrocarrils

Al febrer de 2020, la UIC va crear un grup per treballar amb els seus membres, experts i associacions mundials de transport ferroviari per tal de compartir i proporcionar informació sobre la crisi causada pel coronavirus (COVID-19) i les seves conseqüències per al sector del transport ferroviari.