Habib Mekki
Direcció General d’Aviació Civil, Tunísia

La pandèmia de la COVID-19 podria ser el major desafiament que enfrontarà la indústria de l’aviació mundial. Els efectes s’estan sentint en tot l’ecosistema, incloses les aerolínies, els aeroports i els organismes de navegació aèria.

Iveta Radicova
DG MOVE – EC, Direcció General de Mobilitat i Transport – Comissió Europea

Aquest article és el resultat d’una entrevista realitzada pel CETMO amb la Sra. Iveta Radicova a principis de desembre de 2020. La Sra. Radicova és la Coordinadora del Corredor Mediterrani, un dels nou corredors de la xarxa principal que componen la Xarxa Transeuropea de Transport (TEN-T).

Andreu Ulied
MCRIT Multicriteria

Sabem que en el nou món digital la nostra experiència de la distància i el temps canvia radicalment. Les nostres creences, que han existit durant segles, es resisteixen al canvi: però necessitem nous conceptes per comprendre millor la nova realitat i donar suport les nostres decisions. Sorgeix una gran necessitat d’un canvi de paradigma en la planificació i gestió del transport, simplement a causa de les noves tecnologies emergents i els estils de vida i valors de les noves generacions.

Les reflexions sobre escenaris post-COVID (RPCS) generen coneixement que contribueix a la definició d’escenaris en els sectors del transport i la logística.

Llegiu més sobre la contribució de CETMO al seminari web “Impactes de la pandèmia COVID -19 en els ports i el transport marítim a la Mediterrània”.

El CETMO i ACI Àfrica han signat un memoràndum d’entesa per impulsar els aeroports del Magrib, així com millorar la integració del transport regional al nord d’Àfrica.

Malta Maritime Forum

Els problemes creats per la pandèmia de la COVID per al transport i la distribució de mercaderies van sorprendre a tots, inclosos els principals transportistes de contenidors, i van requerir la introducció de mesures a curt termini per salvaguardar tant la coherència del cicle logístic com la sostenibilitat financera dels transportistes.

Ali Tounsi
ACI Àfrica, Consell Internacional d’Aeroports d’Àfrica

La indústria dels viatges aeris s’enfronta a un dels moments més desafiadors de la seva existència. A més de les catastròfiques conseqüències financeres de la COVID-19 en la indústria, la confiança de què gaudien els viatgers abans de la crisi s’ha erosionat substancialment des que els aeroports i les aerolínies han estat considerats com un dels vectors de transmissió del virus a través de les fronteres.

Pere Calvet
UITP, Associació Internacional de Transport Públic

La crisi generada per la COVID-19 va tenir un gran impacte en els sistemes de transport públic dels països mediterranis. Les parts interessades del sector públic i privat van adoptar totes les mesures necessàries per garantir la continuïtat del servei, assegurant la mobilitat dels treballadors essencials de primera línia. Els serveis existents es van mantenir en funcionament o es van implantar novetats per oferir una alternativa de mobilitat adequada.