Polítiques

La disrupció important que ha suposat la COVID-19 per al sector del transport requereix una parada per analitzar el funcionament i les prioritats de l’actual sistema de transports. Es tracta del sistema de transports que volem per al futur? La pandèmia, ha revelat algun aspecte rellevant a incloure en la planificació de sistema de transports objectiu?

Tots els actors implicats en el desenvolupament del sistema de transport, des de l’administració a associacions d’usuaris, passant per gestors i operadors, tenen la responsabilitat de treballar conjuntament per a la identificació i definició de les directrius que han de fer del sistema de transport una eina en favor de la societat: un sistema segur, accessible, assequible i sostenible, que contribueixi a la integració social i faciliti l’accés als serveis essencials.