port container terminal

Transport i logística mediterranis en l’era post-COVID

Definició d’escenaris del transport i la logística en l’era post-COVID

Introducció i objectius

La COVID-19 ha tingut un impacte sense precedents en la nostra vida diària a escala planetària. La recuperació econòmica és un desafiament immediat, a més de la necessitat de conèixer quins nous escenaris de mitjà i llarg termini portarà aquesta pandèmia.

En aquest sentit, l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i el mateix CETMO han treballat per posar en marxa la iniciativa “Reflexions sobre Escenaris Post-COVID (RPCS)“. Va néixer com un ambiciós projecte de discussió i de generació de coneixement per contribuir a la definició d’aquests escenaris en el sector del transport i la logística, a la regió mediterrània.

L’objectiu és construir una intel·ligència col·lectiva regional a través d’articles breus escrits per experts i organitzacions de referència que ens permeti tenir un paper actiu en la construcció del futur de la regió. Aquests aportacions i la seva discussió ens permetran reflexionar sobre els escenaris, descriure, definir prioritats i identificar oportunitats de cooperació per dur-los a terme.

Conscients que la suma, el compromís i el treball en equip han de ser un dels punts forts del proper futur, l’ambició de la iniciativa es basa en reunir les previsions dels responsables polítics, les associacions del sector del transport, els think tanks, els organismes internacionals i les institucions regionals, amb la perspectiva regional dels propis països, destacant l’interès pel futur de la regió des de diferents tipus d’actors.

En conclusió, els principals objectius de la iniciativa RPCS són els següents:

  • Contribuir a la construcció d’una intel·ligència col·lectiva sobre l’escenari post-COVID-19 per al sector del transport i la logística a la Mediterrània, així com sobre les oportunitats que pot generar.
  • Visualitzar una realitat mediterrània en l’adaptació a l’escenari post-COVID-19 que ajudi a identificar mesures i estratègies regionals en el sector del transport i la logística.

Temes i resultats

Les aportacions d’actors i experts han consistit en articles sobre diferents temes. Més específicament, s’estructuren al voltant de dos enfocaments. El primer enfocament es refereix a temes transversals per presentar el context que el sector del transport i la logística pot trobar al mig i llarg termini. Els possibles temes d’interès inclouen: geopolítica, globalització regional i comerç internacional, cadenes de subministrament, sostenibilitat i revolució 4.0.

El segon enfocament, més extens en el nombre d’aportacions, se centra en els diferents modes de transport (carretera, ferrocarril, marítim, aeri, mobilitat urbana i logística), per descriure com la COVID-19 influirà en les tendències en cada un d’ells, la seva interacció i definició de prioritats.

Com a resultat, s’ha obtingut un recull d’articles i reflexions temàtiques com a suport per a dissenyar un escenari objectiu a mitjà i llarg termini que orienti l’evolució de el sector del transport i la logística mediterrani, idealment un escenari més sostenible i compromès.

A més, la iniciativa constitueix una valuosa aportació destinada a consolidar un àmbit de coneixement mediterrani, oferint una visió integral de sistema de transport. Servirà per orientar i facilitar els esforços de el sector per adaptar-se als escenaris futurs i identificar a temps les oportunitats de cooperació futures que contribueixin a la seva integració regional.

Finalment, la participació d’experts dels països de la regió té com a objectiu ressaltar el paper principal que han d’exercir els països en la definició i construcció de la regió mediterrània.

Per difondre els articles i reflexions generats i arribar al major nombre d’actors de la regió, s’han fet servir diferents eines. Entre les quals destaca una sèrie de butlletins periòdics que mostren la síntesi d’aportacions.

Comptem amb tu per afrontar aquest desafiament?