La crisi sanitària torna a barrejar les cartes de la geopolítica al sector del transport i la logística a la Mediterrània Occidental:

El cas del sector marítim