La Zona de lliure comerç continental africana:

Un nou pla per a la integració regional del nord d’Àfrica