port transport

Webinar sobre l’impacte de la pandèmia en ports i el transport marítim

Contribució del CETMO al seminari web “Impactes de la pandèmia COVID-19 en els ports i el transport marítim a la Mediterrània“.

  • Balanç de les lliçons apreses, preparació futura necessària i orientació per a accions futures. Algunes idees apreses pel CETMO.

En primer lloc, CETMO vol felicitar el secretariat UpM i l’associació Med-Ports per l’organització de l’interessant seminari web titulat “Impactes de la pandèmia COVID-19 en els ports i el transport marítim a la regió mediterrània”. Aquest tipus d’iniciatives són necessàries per a la regió mediterrània.

En segon lloc, recordem que el CETMO és una organització sense ànim de lucre nascuda el 1985. El nostre principal objectiu és promoure la cooperació en matèria de transport a la Mediterrània, principalment centrada en la facilitació i planificació del transport. Actualment, assegurem, com a secretaria tècnica, la cooperació entre els 10 ministeris de transports dels països de la Mediterrània Occidental (de Líbia al Marroc i de Portugal a Malta), en el marc del GTMO 5+5. Es tracta d’una fructífera cooperació entre administracions públiques amb una llarga trajectòria a la zona mediterrània.

Tot i que no ens centrem exclusivament en el transport marítim, el tractem com la part més important del sistema de transport mediterrani. Avui hem après moltes coses sobre els impactes de la COVID-19, els problemes quotidians del transport marítim i la creació de respostes ràpides. Les organitzacions internacionals i els agents del transport marítim han demostrat el seu dinamisme i les seves capacitats per afrontar els canvis disruptius de la COVID-19.

No obstant això, ens adonem que avui en dia continuem immersos en un gran nivell d’incertesa: crisi sanitària, evolució econòmica, estructures de serveis de transport, etc. És realment difícil construir sobre un nou escenari normal completament desconegut. Què significarà “escenari normal” d’aquí a tres mesos? I d’aquí a 5 anys? Diverses institucions han presentat algunes previsions, amb visions optimistes i pessimistes.

Sota els efectes de la COVID-19, encara estem immersos en un moment de grans i imprevisibles transformacions globals en múltiples esferes (emergència geopolítica, tecnològica i climàtica). En aquest marc, l’administració pública, les organitzacions internacionals, les empreses privades, etc. haurien d’actuar a curt termini, però també han de preparar un nou escenari normal desconegut, que sembla molt lluny de l’antiga normalitat.

En qualsevol cas, i tornant a les lliçons del seminari web, ens adonem que la intel·ligència col·lectiva, l’enfocament col·lectiu i les discussions haurien de basar la resposta de la regió mediterrània a la crisi. El coneixement ha de guiar les nostres decisions, estratègia i tàctiques. Això és fàcil d’anotar, però difícil de dur a terme. Hi ha molta feina a fer.

En conclusió, com a CETMO, pensem que aquesta crisi és la primera d’àmbit mundial, però encara estem exposats a grans interrupcions. Aquesta crisi ha accelerat i accelerarà alguns canvis previstos i n’apareixeran de nous. La nostra opinió és que s’acosta un nou paradigma. El coneixement, la tecnologia, la concertació i la cooperació haurien de fonamentar les nostres respostes.

Com van dir alguns participants, totes les crisis tenen oportunitats i la regió mediterrània hauria de detectar i aprofitar aquestes oportunitats. La cooperació i la col·laboració seran més difícils, però més necessàries que mai. Aplicar només respostes locals no genera confiança per afrontar les relacions de transport. Necessitem respostes locals, regionals i globals coherents.

A partir d’ara es podrien considerar diverses línies d’actuació:

  • La planificació s’ha de replantejar i incloure escenaris disruptius. Per exemple, cal revisar els grans projectes i iniciatives transnacionals de transport tenint en compte aquest nou paradigma.
  • Introduir els efectes del canvi climàtic (com a noves fonts de disrupció) en la planificació, ja que la regió mediterrània resultarà molt afectada.
  • Reforçar la integració i el codesenvolupament actuals entre els països mediterranis (incloses les costes nord-sud) i també la UE-Àfrica, revisant estratègies de cooperació, eines, estructures i acords que afrontin nous reptes a la Mediterrània.
  • Incloure eines de control –estadístiques i indicadors– que afrontin nous reptes de resiliència i profundes interrupcions del sistema de transport i, específicament, del sistema de transport marítim.

El CETMO creu que hauríem de seguir endavant, que no podem seguir discutint sobre el nostre interès particular. Establir plataformes per actuar junts, per utilitzar el coneixement, la tecnologia i la cooperació, existents i nous. La regió mediterrània ens necessita junts.