Planificació integrada del transport, el desafiament digital i la descarbonització del transport