Transport per carretera

El transport per carretera va complir un paper destacat durant el sorgiment i l’expansió de la COVID-19: va garantir el subministrament de productes essencials. Es van adoptar algunes mesures per fer front a situacions sobrevingudes i poc imaginables abans de la pandèmia, com el tancament de les fronteres, però des de les associacions internacionals del sector es demana aprendre del que ha passat per afrontar futures disrupcions amb una major coordinació internacional i mesures més contundents en l’acompanyament del sector, mesures que han de contribuir a augmentar la seva resiliència.

S’espera que la digitalització sigui una de les bases de la resiliència futura, com a eina ineludible per guanyar en seguretat, eficiència i integració modal. Ja s’havien realitzat alguns passos fins al moment, però sense aconseguir un ús generalitzat. Caldrà veure si la COVID-19 representa l’impuls necessari per consolidar i estendre la seva implementació i utilització. Però l’efectivitat de la digitalització, en particular, i del transport per carretera, en general, requereix l’existència d’unes regulacions i uns estàndards harmonitzats internacionalment que no actuïn de barreres per al transport i el comerç.