El comitè de seguiment de la iniciativa del Pla d’Acció del Corredor Multimodal Transmagribí es reuneix per primera vegada

  • Representants de Mauritània, el Marroc, Algèria i Tunísia van participar en la primera reunió de seguiment del Pla d’Acció del Corredor Multimodal Transmagribí (CMT).
  • La validesa de les dades i les informacions és un element clau per al desenvolupament del Pla d’Acció del CMT i serà la tasca que centrarà els esforços en les pròximes etapes d’implementació.

La primera reunió del Comitè de Seguiment del Pla d’Acció del Corredor Multimodal Transmagribí (CMT) es va celebrar el 31 de maig de 2022 amb la participació de representants dels ministeris de Transport i Obres Públiques de Mauritània, el Marroc, Algèria i Tunísia, així com representants del Banc Islàmic de Desenvolupament (BIsD) i del CETMO.

El Pla d’Acció del CMT és una iniciativa per afavorir el desenvolupament del corredor a través de la definició, priorització i estimació de finançament de projectes d’infraestructures i iniciatives operatives de l’entorn del CMT. La iniciativa ha d’assegurar l’accessibilitat, connectivitat, multimodalitat i interoperabilitat en els territoris sota la influència d’aquest corredor. El Pla d’Acció compta amb la contribució econòmica i institucional del BIsD, així com amb el suport del Grup de Ministres de Transport de la Mediterrània Occidental (GTMO 5+5), i la seva implementació va a càrrec del CETMO juntament amb la col·laboració de les administracions responsables dels països pels quals passa el citat corredor.

Aquesta primera reunió va servir per compartir, amb els experts participants, la motivació, els objectius, el contingut i les tasques del Pla d’Acció, així com per posar en valor el paper del comitè de seguiment. En aquest sentit, el comitè de seguiment contribueix a la recopilació de dades, així com a la validació de la informació recollida i tractada per a l’obtenció dels resultats esperats.

Posteriorment, es van presentar les principals activitats dutes a terme fins al moment basades, principalment, en: i) la definició de les components i els requisits de les infraestructures del CMT; ii) una identificació preliminar dels projectes d’infraestructura; iii) la caracterització de l’activitat socioeconòmica i la població entorn del CMT; i iv) el llançament dels treballs per a la definició d’una anàlisi multicriteri per al CMT.

Quant a les pròximes etapes del Pla d’Acció del CMT, aquestes se centraran, en primer lloc, en la revisió país a país de la informació recopilada i tractada, i, en segon, en la preparació d’un qüestionari per incrementar la informació disponible, especialment pel que fa a les característiques de les infraestructures i a la seva demanda, als projectes identificats i a l’activitat econòmica de les regions a les quals dóna servei el CMT.