L’impacte del nou regionalisme global en els sistemes de producció, transport i logística